Prof. De Ridder en Prof. Vanhaecht
20/06/2021
Kwaliteit Communicatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen

"Met FlaQuM kunnen de ziekenhuizen aan de slag om hun toekomstige kwaliteit vorm te geven"

Twee jaar geleden richtte Zorgnet-Icuro de leerstoel Future of Hospital Quality op. Doel was een wetenschappelijke evaluatie te maken van de geleverde kwaliteitsinspanningen door de ziekenhuizen en te kijken hoe een duurzaam kwaliteitsbeleid er in de toekomst kan uitzien. Als eerste resultaat van de leerstoel werd op 4 mei 2021 FlaQuM, het Flanders Quality Model, aan de sector voorgesteld. Dat model biedt zorgorganisaties een gestructureerd raamwerk waarmee ze hun toekomstig kwaliteitsbeleid verder kunnen vormgeven. 

Het afgelopen decennium investeerden de Vlaamse ziekenhuizen sterk in het werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid: via het behalen van internationale accrediteringen, de ontwikkeling van en communicatie over kwaliteitsindicatoren, het meewerken aan inspectiebezoeken en het opzetten van interne verbeterprojecten. Enkele jaren geleden werd echter ook duidelijk dat er nood was aan het evalueren en herdenken van het kwaliteitsbeleid. Een aantal ziekenhuizen zette zijn accreditering bijvoorbeeld stop. Om hieraan tegemoet te komen, financiert Zorgnet-Icuro sinds april 2019 de leerstoel Future of Hospital Quality aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB), onder leiding van de professoren Dirk De Ridder en Kris Vanhaecht. FlaQuM, het Flanders Quality Model, wil de goede dingen uit de Vlaamse en internationale ervaringen bij elkaar brengen. Het omvat een visie-, co-creatie en beleidsmodel, met een leidraad voor zorgorganisaties. 

Lees hier het Zorgwijzerartikel over FlaQuM