Memorandum doet voorstellen voor een sterk sociaal werk

De beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen wil samen met onze werkgroep sociale diensten van Zorgnet-Icuro en de werkgroep sociale diensten binnen het FOD Volksgezondheid een forum zijn voor de uitwisseling van informatie, volgen we maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en is het de bedoeling te anticiperen op beleidskeuzes. Dit gebeurt vanuit de betrachting te pleiten voor optimale psychosociale zorg voor de cliënt.

Dit memorandum kwam tot stand in samenwerking met beide werkgroepen en de beroepsvereniging. Met dit document willen we de belangrijkste knelpunten en noden voor het sociaal werk formuleren en vragen we de overheid om hiermee aan de slag te gaan. De recente campagne “Zorg aan zet” van Zorgnet-Icuro was een inspiratiebron om ons memorandum vorm te geven.

Lees het memorandum hier.