Meldpunt Bewindvoering

Het Meldpunt Bewindvoering (www.meldpuntbewindvoering.be) is een initiatief van meer dan 50 Vlaamse welzijnsorganisaties. Het is ontstaan naar aanleiding van de ‘Actie Driekoningen’ die opkwam voor een correcte en menswaardige toepassing van de wet op de bewindvoering. Het Meldpunt wil de pijnpunten van bewindvoeringen inventariseren, leren uit de meldingen en samen naar oplossingen zoeken.

In 2016 verleende Zorgnet-Icuro zijn medewerking aan de Actie Driekoningen die via een Open brief alle betrokken actoren sensibiliseerde voor een correcte toepassing van de “wet op de Bewindvoering” (Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid). Ondertussen is een “Werkgroep bewindvoering”, met onder meer Luc Goutry als de bezieler van de “wet op de Bewindvoering”, steeds verder blijven werken aan dat project. Zo heeft de Werkgroep onder meer twee keer per jaar een goed overleg met de Korpschefs van alle Vlaamse vrederechters. Samen met hen bouwde de Werkgroep een vormingsprogramma uit en organiseerde ook met hen een “Meldpunt bewindvoering”wil een goede en correcte toepassing van de wet op bewindvoering

De Werkgroep stelt vast dat er geregeld meldingen binnenkomen, maar dat die meldingen een betere begeleiding en omkadering nodig hebben om voldoende bruikbaar te zijn naar de wetgever of de rechterlijke overheden. Daarom lanceert de Werkgroep een ruime bekendmaking van dit “Meldpunt” bij professionele hulpverleners. 

Meer informatie vind je in deze korte voorstelling en deze uitgebreide handleiding