Meer dan 190 projecten aan de gang bij Franstalige onderzoeksinstellingen in strijd tegen Covid-19

Wallonië en Brussel werken volop mee in de strijd van de COVID-19-pandemie: meer dan 190 projecten aan de gang bij Franstalige onderzoeksinstellingen en bedrijven. 

Sinds het begin van de coronacrisis hebben onderzoeksinstellingen en bedrijven in Wallonië en Brussel tal van projecten opgestart om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden. De initiatieven spitsen zich niet alleen toe op de medische aspecten, maar ook op de samenleving en het economisch gebeuren. Vanuit alle wetenschapsdisciplines wordt kennis en expertise ter beschikking gesteld van deze projecten. 

Het FNRS - het Franstalige Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft een inventaris gemaakt van alle initiatieven en publiceert die vanaf vandaag op een nieuwe site. Dat gebeurt in samenspraak met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, en de zes universiteiten van de Franstalige gemeenschap. 

Een eerste overzicht van alle projecten kan u nu raadplegen op www.COVID19-WB.be. De site telt momenteel 248 initiatieven die werden ontwikkeld om de pandemie en de gevolgen ervan te helpen bestrijden. Het gaat om meer dan 161 wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de universiteiten en het FNRS. Het bedrijfsleven is goed voor een dertigtal initiatieven en in een zesftigtal projecten wordt ook wetenschappelijke expertise ter beschikking gesteld.

Deze site zal de komende weken voortdurend worden geactualiseerd en aangevuld met nieuw wetenschappelijk onderzoek en bijkomende producten of diensten. Er werd een Engelstalige zoekfunctie ingesteld, zodat de gebruiker de database gemakkelijk kan raadplegen. www.COVID19-WB.be vormt op deze manier een uniek overzicht dat de rijkdom, dynamiek en diversiteit toont van het wetenschappelijke onderzoek (zowel fundamenteel als toegepast) en van onze bedrijven.