Margot Cloet in de awareness campagne 'Chronisch Ziek'

“Stilaan komt de trein van de gezondheidszorg in beweging”

In De Standaard van 23 maart vind je het dossier “Chronisch Ziek” van Mediaplanet met o.a. een interview met Margot Cloet. Lees de volledige awareness campagne Chronisch Ziek, via ‘short link’: http://www.medischeinformatie.be/chronisch-ziek

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht zijn inkomen, de zorg kan blijven krijgen die hij of zij nodig heeft? En hoe kunnen we mensen met een chronische aandoening een zo hoog mogelijke levenskwaliteit geven?

Eén op vier vier Belgen lijdt aan minstens één chronische aandoening, zoals reumathroïde artritis of diabetes. Meer dan de helft van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar lijdt aan minstens drie chronische aandoeningen. Het aantal ouderen zal in de komende jaren bovendien sterk toenemen. De babyboomgeneratie gaat immers met pensioen.

In 2016 was 8,9% van de Belgische bevolking ouder dan 75, in 2045 zal dat aantal toegenomen zijn tot 14,4%. Daarnaast zorgen wetenschappelijke en technologische evoluties, onder meer op het vlak van geneesmiddelen, ervoor dat ziekten veel beter behandelbaar zijn dan vroeger en mensen ook langer blijven leven. Dat is op zich een goede zaak, maar het zet de betaalbaarheid van het systeem onder druk.

Nood aan samenwerking

Geen enkele expert in de gezondheidszorg zal vandaag ontkennen dat huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, diensten voor thuisverpleging, apothekers enz. beter moeten samenwerken. Het aanbod zal zo georganiseerd moeten worden dat er geen dubbele onderzoeken gebeuren, dat we van elkaar weten wie wat doet, dat de patiënt weet met welke vraag hij bij wie terechtkan, enz.

Onze gezondheidszorg moet grondig worden hervormd. Vele stakeholders in de zorg zijn zich hiervan bewust en blijven niet aan de zijlijn staan. Stilaan komt de trein van de gezondheidszorg in beweging, meer en meer wagonnetjes haken zich hieraan vast. Het is alvast een begin.

Inzetten op netwerken

Het federaal parlement keurde recent de nieuwe wet op de ziekenhuisnetwerken goed. Vanaf 2020 zal ieder ziekenhuis deel moeten uitmaken van een netwerk. Het ziekenhuislandschap zal dus veranderen: ziekenhuizen werken aan een anders georganiseerd zorgaanbod dat beter inspeelt  op de noden van de bevolking en dus ook op de stijgende vraag naar chronische zorg.

Zorg die niet complex is - de basiszorg - zal dicht bij de mensen georganiseerd worden en goed bereikbaar zijn. Daar waar het om gespecialiseerde zorg gaat, zal die niet meer in ieder ziekenhuis aangeboden worden. Dit met het oog op de kwaliteit, patiëntveiligheid, schaalgrootte en expertise die nodig zijn voor die ingrepen. De ziekenhuizen van de toekomst zullen voor wat de basiszorg betreft goed moeten samenwerken met de actoren uit de eerste lijn.

Kaart van de patiënt

Het is alvast heel positief dat in Vlaanderen ook de eerste lijn in volle transitie is. Er zijn zestig eerstelijnszones gevormd waar de krachten gebundeld worden. Zo zijn er duidelijke en herkenbare aanspreekpunten. Finaal willen we blijvend werk maken van een toegankelijke, effectieve en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Laat ons alle neuzen in dezelfde richting zetten en de volgende jaren volop de kaart van de patiënt trekken!