Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

De Vlaamse regering zet 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van het expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.

Het expertisepunt zal informatie laagdrempelig en zoveel mogelijk digitaal toegankelijk maken voor de mantelzorgers, maar ook voor personen met een zorgnood, professionele zorgverstrekkers, beleidsmakers en het brede publiek. Eén van de middelen hiervoor zal een up-to-date en gebruiksvriendelijke website zijn. Verder wordt ook specifieke aandacht gegeven aan het verbeteren van de communicatie om kwetsbare mantelzorgers te bereiken. Het expertisepunt zal daarnaast informatie en expertise bundelen en kennisopbouw stimuleren. Daartoe stimuleert het onderzoek naar mantelzorg en zorgt het ervoor dat de opgedane kennis wordt uitgewisseld. Het digitale luik (bijvoorbeeld in de vorm van e-tutorials) speelt hierbij een rol van belang. Tenslotte ondersteunt het expertisepunt een genuanceerde beeldvorming over mantelzorg in de samenleving, met specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt gedragen door twee actieve partners: het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Expertisenetwerken. Samen vormen zij de stuurgroep van het Expertisepunt. Mantelzorgers zijn hierdoor rechtstreeks bij het expertisepunt betrokken. Samen met de andere relevante actoren staat een Raad van Inspiratie borg voor een intersectoraal draagvlak voor de inhoudelijke werking van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Raadpleeg hier het volledige mantelzorgplan.