Mantelzorg met kleur: Hoe zorgtaken van mensen met een migratieachtergrond verlichten

​Mensen met een migratieachtergrond doen niet meer aan mantelzorg dan de doorsnee Vlaming. Maar er zijn wel degelijk verschillen: andere beweegredenen of de verschillende positie van de mantelzorger zelf, maar ook specifieke drempels met de formele gezondheidszorg, communicatieproblemen... Vertrekkend vanuit concrete getuigenissen, aangevuld met good practices, analyseert Anne Dedry de mantelzorgpraktijk bij mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast doet ze ook concrete aanbevelingen voor een cultuursensitieve kijk op mantelzorg. Een niet te missen boek voor professionele hulpverleners die hun visie op gezondheidszorg en zorgverlening willen toetsen en opentrekken in een wereld waar etnische grenzen onbestaande worden.

Het boek wordt op 12 december om 11u30 voorgesteld in Muntpunt, Munt 6, 100 Brussel.

Programma (12-14u)
Verwelkoming door Kristof Calvo (federaal fractieleider Groen)
Inleiding door Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro)
Getuigenis door Malika Zariouh (mantelzorger met migratie-achtergrond)
Expertenpanel met Sanghmitra Bhutani (stafmedewerker Minderhedenforum), prof. dr. Yvonne Denier (KU Leuven en Zorgnet-Icuro) en Saïda Sakali (senior projectcoördinator KBS)
Beleidsaanbevelingen door Anne Dedry
Slotwoord door Niels Janssens (Lannoo Campus)

Moderator is Guy Tegenbos

Inschrijven vóór 2 december bij jelle.vincke@groen.be

 Meer informatie over het boek vind je hier