Maak kennis met de winnaars van de tweede editie van HealthNest

De winnaars van HealthNest, de incubator voor ideeën rond gezondheidswijsheid in België, zijn bekend. Na een crowdvoting en een pitch zijn Susan Nasif, Delphine Vauterin en Marleen Haems door de jury gekozen.

Alle ingestuurde ideeën werden beoordeeld op hoe het idee de gezondheidsvaardigheden kan bevorderen, sterktes en zwaktes, opportuniteiten voor de Belgische gezondheidszorg en haar patiënten, eventuele risico’s dat het idee zou kunnen inhouden, meetbaarheid van resultaten, schaalbaarheid naar andere regio’s, noden en mogelijke return.

HealthNest ging vanaf september op zoek naar ideeën rond gezondheidsvaardigheden in België. MSD, de initiatiefnemer van het project, wil daarmee bijdragen aan de verbetering van gezondheidswijsheid in België, die volgens verschillende onderzoeken, waaronder bijvoorbeeld het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), niet optimaal is. In België heeft 30 tot 45% van de bevolking een problematisch niveau van gezondheidsvaardigheid. “Ik ben verheugd dat gezondheidswijsheid in België en vooral het gebrek eraan steeds meer aandacht krijgt bij de overheid en de algemene bevolking.” zegt Professor Van den Broucke, voorzitter van de jury van HealthNest en expert in gezondheidswijsheid. “Bovendien geeft het hoop om via HealthNest te merken dat betrokkenen bij de gezondheidszorg hier actief over meedenken. De ideeën van de drie winnaars bieden oplossingen voor actuele problemen en kunnen mits een goede implementatie een cruciale rol spelen in de optimalisering van gezondheidswijsheid binnen specifieke domeinen van de gezondheidszorg.”

Winnaars

Susan Nasif – CIMAZA

Stripboeken zijn een uitstekende TATA-box voor de promotie van gezondheidsliteratuur.

Traditionele manieren om bij jongeren de gezondheidsvaardigheid te verbeteren, zijn niet altijd effectief. Daarom benadert 'CIMAZA Virology Comics' gezondheidsvaardigheid op een alternatieve en originele manier aan de hand van meertalige wetenschappelijke strips en animaties.

Strips en animaties zijn een ideaal instrument om de mythes over vaccins en de informatielacunes in de wetenschap en de geneeskunde aan te pakken: vol feiten, aantrekkelijk met boeiende verhalen, moedigen actief leren aan, introduceren geleidelijk een complexe woordenschat bij jonge lezers en helpen hen op een leuke en stressvrije manier een medische cultuur op te bouwen.

Dr. Susan Nasif - oprichtster van CIMAZA Virology Comics, is een meertalige cartoonist met een Doctoraat in Virologie van de KU Leuven. CIMAZA's meertalige wetenschappelijke animaties hebben verschillende prijzen gewonnen (o.a. Science Hero Award 2015, Innovation in Scientific Culture Award 2017).

Het idee draagt bij aan de verbetering van de gezondheidsvaardigheden op het niveau van de patiënt.

Delphine Vauterin – KOVAG

E-learning voor apothekers over lage gezondheidsvaardigheden: implementatie + praktische training.

Apothekers komen dagelijks in contact met personen met lage gezondheidsvaardigheden. Aangezien zorgverleners er vaak vanuitgaan dat ze duidelijk communiceren, is er onbewust geen aandacht voor dit probleem. Een e-learning voor apothekers over lage gezondheidsvaardigheden, die in 2019 ontwikkeld werd door Delphine Vauterin van KOVAG, biedt een antwoord op deze kwestie.

Na het volgen van deze e-learning wordt de apotheker geacht in staat tezijn om lage gezondheidsvaardigheden op te sporen en diens communicatie aan te passen op maat van de patiënt.

Het idee draagt bij aan de verbetering van de gezondheidsvaardigheden op het niveau van de gezondheidsexpert.

Marleen Haems – KOVAG

GOS – Gemeente op Schema: Gezondheidswijsheid bevorderen via het medicatieschema.

Een medicatieschema is een goed instrument om alle betrokken zorgverleners (huisarts, apotheker, verpleegkundige, ziekenhuis...) op de hoogte te brengen over welke medicatie de patiënt neemt om zo een eenduidig medicatiebeleid te verwerven.

Goed medicatiegebruik is vaak de belangrijkste factor van vele behandelingen, aangezien verkeerd geneesmiddelengebruik verstrekkende gevolgen kan hebben. Om dit te vermijden, kan het gebruik van een medicatieschema een echte houvast zijn, zeker als een patiënt meerdere geneesmiddelen per dag moet nemen met telkens een andere gebruiksinstructie. Door middel van de implementatie van een medicatieschema op grote schaal kan de gezondsheidswijsheid van de betrokken patiënten stapsgewijs bevorderd worden.

Het idee draagt bij aan de verbetering van de gezondheidsvaardigheden op het niveau van de gezondheidsexpert en de overheidsinstellingen.

Coachingsprogramma

De drie winnaars krijgen een coachingprogramma dat ondersteund wordt door de 16 partnerorganisaties, die deel uitmaken van de belangrijkste spelers in de Belgische gezondheidszorg. Ze zullen de winnaars bijstaan met ervaring en tips om de ideeën te helpen realiseren. Bovendien kunnen de winnaars ook beroep doen op het netwerk van de partners en krijgen ze zichtbaarheid bij alle actoren die betrokken zijn bij de Belgische gezondheidszorg en gezondheidswijsheid.

Gezondheidswijsheid, wat is dat?

Gezondheidswijsheid, gezondheidsvaardigheden of health literacy is de capaciteit van mensen om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen en toe te passen. Hindernissen zoals onduidelijke communicatie, een complex medisch lexicon of onbetrouwbare of irrelevante informatie op het internet, kunnen patiënten verwarren.

Nieuwe ideeën waarmee mensen hun eigen gezondheid in handen kunnen nemen, zijn daarom enorm belangrijk. Er circuleren in België al veel interessante projecten, maar het blijft een uitdaging om ze in de praktijk om te zetten en schaalbaar te maken.

Dat is waar HealthNest zijn rol speelt. HealthNest heeft als missie om de gezondheidswijsheid in België verder te stimuleren, te verbeteren en te ontwikkelen. Het initiatief nodigt alle actoren uit om hun projecten in te sturen, om zo gezondheidswijsheid op de eerste plaats te zetten.

Dit zou niet mogelijk zijn zonder de kennis en steun van de partnerorganisaties van HealthNest: APB (Algemene Pharmaceutische Bond), AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België), Belgische Cardiologische Liga, BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), CM (Christelijke Mutualiteit), Domus Medica, Gezondheid en wetenschap Gezondheid en wetenschap, RIZIV, RMNet (Reflexion Medical Network), MSD, OPHACO, OZ (Onafhankelijke Ziekenfondsen), Socialistische Mutualiteiten, SSMG (La  Société Scientifique de Médecine Générale), Stichting Tegen Kanker en Zorgnet Icuro.

 

[1] Rondia, K., Adriaenssens, J., Van Den Broucke, S., & Kohn, L. (2020). Health literacy: what lessons can be learned from the experiences of other countries? verkregen uit https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_322_Health_Liter...