Levenskeuzes van 60+’ers: overwegend positieve visie op de toekomst

Hoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe bereiden ze zich voor op ‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2.000 niet-hulpbehoevende zestigplussers, die een genuanceerd antwoord zocht op deze vragen.

Over het algemeen kijkt een meerderheid positief of zeer positief tegen het ouder worden aan: kalmer aan doen, tijd voor zichzelf, familie en vrienden, de rol van grootouder opnemen. Haast alle zestigplussers hopen nog lang thuis te kunnen wonen. Echter, wanneer sociale netwerken verkleinen met het vorderen van de leeftijd, en iemands gezondheid plots achteruit gaat, kan de positieve ingesteldheid een knak krijgen en vergroot het risico op problemen.

Voorbereiding en het onderhouden van een sociaal netwerk zijn goede buffers tegen problemen. Wat voorbereiding betreft, is er ruimte voor verbetering: de zestigplussers zijn relatief weinig bezig met enige concrete maatregelen voor de dag dat ze hulpbehoevend worden.

Hoopgevend is dat er een grote bereidheid is om een rol te spelen in de eigen buurt, om te helpen met een boodschap of klus, of mensen gezelschap te bieden. De buurtnetwerken die steeds meer worden opgericht, en die de Koning Boudewijnstichting waar mogelijk steunt, kunnen dit maatschappelijk potentieel helpen aanboren.

Lees hier de volledige publicatie.