Lerend netwerk voor de welzijn-en zorgsector Diversiteit (als) Troef!

Overweeg je om werk te maken van een diversiteitsbeleid in je organisatie of ben je daar al mee bezig? Wil je de toegankelijkheid van je dienstverlening verhogen? Beter inspelen op de noden van bepaalde groepen zoals mensen met een migratieachtergrond of bijvoorbeeld mensen met een handicap? Of meer 'divers' talent aantrekken? Dan komt het volgende aanbod mogelijk als geroepen.

Samen met het agentschap Integratie & Inburgering, DoorElkaar, Emino, I-diverso en UNIA start Welzijnszorg Kempen in april het lerend netwerk Diversiteit (als) Troef op voor welzijn-en zorgorganisaties in de regio Kempen. Welzijn- en zorgorganisaties worden breed bekeken, ook bijvoorbeeld zelforganisaties of vrijwilligersorganisaties zijn welkom.

Een lerend netwerk waarin in vier sessies samen op zoek wordt gegaan naar bruikbare antwoorden op allerhande vragen op het vlak van diversiteit.

Deelnemers krijgen de kaders en modellen aangereikt om werk te maken van een diversiteitsbeleid binnen hun organisatie.

Er wordt via kennis- en ervaringsuitwisseling stilgestaan bij:

  • Visie op diversiteit en strategie
  • Urgentie en draagvlak creëren
  • Organisatiecultuur
  • HR-beleid
  • Toegankelijke zorg en hulpverlening
  • Cultuursensitieve zorg & zorg op maat

Interesse om deel te nemen? Best niet te lang wachten om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt! Meer info lees je hier.