05/11/2020
Kwaliteit

Lancering BelRAI kennis- en vormingsportaal

Het BelRAI kennis- en vormingsportaal werd gelanceerd. Sinds begin oktober kan het BelRAI kennisportaal, dat ontwikkeld werd door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek, geraadpleegd worden door alle zorgactoren die op zoek zijn naar wetenschappelijke, wetgevende of praktijkgerichte informatie om met BelRAI te starten of om zich te verdiepen in de materie.


Het kennisportaal ondersteunt de implementatie van BelRAI in de Vlaamse zorgsectoren door alle informatie omtrent BelRAI te centraliseren en proactief in te zetten op kennisdeling. Naar het kennisportaal.
Samen met het kennisportaal werd ook het BelRAI vormingsportaal gelanceerd, waarop indicatiestellers, zorgverleners en zorgorganisaties van de Vlaamse zorgsectoren zich kunnen registreren in het kader van een BelRAI opleidingstraject. Naar het vormingsportaal.

BelRAI Screener trainersopleidingen

In eerste instantie zal het vormingsportaal ingezet worden ter ondersteuning van de BelRAI Screener trainersopleidingen, die van start gaan in december 2020. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw organiseert deze opleidingen voor de Vlaamse zorgvoorzieningen die vanaf 1 juni 2021 de BelRAI Screener dienen te implementeren in hun voorziening, namelijk: de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de OCMW's en de Welzijnsverenigingen. 

De BelRAI Screener trainersopleidingen streven naar een correct en betrouwbaar gebruik van het instrument in de praktijk. Er wordt gewerkt via een train de trainer model, dit betekent dat het Kwaliteitscentrum zorgverleners of indicatiestellers tijdens twee opleidingsdagen opleidt tot trainers en daaropvolgend permanent intervisiemomenten aanbiedt. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding de BelRAI Screener kan gebruiken in de praktijk en in staat is om collega-zorgverleners en -indicatiestellers op te leiden in het gebruik van het instrument. 

Registratie en gebruik vormingsportaal
De Vlaamse zorgvoorzieningen die in 2021 de BelRAI Screener dienen te implementeren ontvangen de nodige informatie en een registratielink van het Kwaliteitscentrum om toegang te krijgen tot het vormingsportaal. Nadat de verantwoordelijke van de organisatie de organisatie-account geactiveerd heeft op het vormingsportaal, kunnen de (toekomstige) trainers zich registreren. Trainers kunnen op het vormingsportaal inschrijven voor een trainersopleiding of intervisie, BelRAI documentatie en e-learningmodules raadplegen, of de eigen trainingen registreren. Ook zorgverleners die zelf geen trainer worden, maar een opleiding willen volgen bij een gecertificeerd trainer, kunnen zich registreren op het vormingsportaal en hebben toegang tot de BelRAI documentatie en e-learningmodules. De handleidingen en demo-filmpjes geven de nodige uitleg voor een vlotte registratie op het vormingsportaal en gedetailleerde informatie omtrent het gebruik ervan. U kunt deze raadplegen via onderstaande button.