Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!

De 9de editie van de Week van de Valpreventie komt eraan! Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ ligt de focus van deze week net zoals vorig jaar op valangst. 

Valangst is voor ouderen een belangrijke valrisicofactor.

Tijdens de week van 20 tot en met 26 april 2020 roepen we alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnsmedewerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om allerlei activiteiten rond valangst te organiseren. 

Op www.valpreventie.be vind je, naast de bestaande materialen en activiteiten, ook de affiche, placemat, folder, flyer en filmpjes over het thema. Aan de hand van deze materialen krijgt de oudere informatie over de oorzaken en gevolgen van valangst en allerlei tips om valangst te verminderen of te vermijden. Op de pagina 'lokale besturen' kunnen steden en gemeenten inspiratie opdoen betreffende initiatieven die zij kunnen nemen in het kader van valpreventie en het behoud van zelfstandigheid van thuiswonende ouderen. 

NIEUW 

Registreer je organisatie hier vanaf 4 februari tot en met 8 mei 2020

Op die manier word je mee opgenomen bij het aantal deelnemende organisaties aan de Week van de Valpreventie.