"Kwetsbare mensen vertrouwen sociale professionals. Daar spring je niet lichtzinnig mee om"

Zorgethica en stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro, Yvonne Denier, daagt sociale professionals uit over goede zorg. Haar ervaringen bundelde ze in een nieuw boek ‘Het pluisbloemeffect. Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt’. 

"Mensen die met hart en ziel in zorg en hulpverlening staan, werken van nature graag met mensen. Ze zoeken de ontmoeting met anderen op. De rode draad in hun werk is de keuze om betekenisvol te zijn voor iemand die kwetsbaar is. In de palliatieve zorg betekent dat mee betekenis kunnen geven aan iemands laatste levensdagen. Bij iemand met dementie zoek je als professional hoe je mee kan bouwen aan een goede dag voor deze persoon. Voor een jarige bewoner met een ernstige mentale beperking doe je iets speciaal dat hem gelukkig maakt. Hulpverleners kunnen met vele kleine dingen heel wat betekenis geven aan de verschillende zorgontmoetingen van elke dag.”

Lees hier het volledige interview van Yvonne Denier met sociaal.net