Koning Boudewijnstichting wil doelgerichte zorg in eerste lijn bevorderen

Patiënten willen gehoord, gezien en betrokken worden in hun eigen zorgpad. Zij willen samen met zorg- en welzijnsprofessionals bekijken welke keuzes in zorg en ondersteuning mogelijk zijn om hun levenskwaliteit te maximaliseren.  

Met een projectoproep wil het Fonds Dr Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnstichting personen met zorg- en ondersteuningsnoden en eerstelijnsprofessionals aanmoedigen om ervaring op te doen met en de omslag naar doelgerichte zorg te versnellen.  

Projecten bieden ondersteuning aan personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun naasten en zorg- en welzijnsprofessionals. De focus ligt op al doende leren in verschillende zorg- en ondersteuningscontexten. Wat telt is een dynamiek op gang brengen die doelgerichte zorg mogelijk maakt. 

Voor wie?

Zelfzorgorganisaties, patiëntenverenigingen, organisaties van informele zorgdragers en eerstelijnsprofessionals

Dien hier jouw kandidatuur in