Koning Boudewijnstichting richt Fonds op voor ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

Geconfronteerd met de huidige gezondheidscrisis richt de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds voor Solidaire Zorg’ op. Het Fonds kan giften ontvangen van ondernemingen en van particulieren. De middelen van het Fonds worden ingezet voor initiatieven van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land.

Alle instellingen in de zorg staan voor de enorme uitdaging om het hoofd te bieden aan de COVID-19 crisis. Er zijn noden op korte termijn en die evolueren van dag tot dag. Maar ook wanneer de crisis onder controle is, zullen ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen nog grote inspanningen moeten doen om opnieuw hoogkwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. Ondersteuning van het personeel om de crisis door te komen en om nadien in goede omstandigheden te blijven functioneren, is cruciaal. De overheden in ons land doen enorme inspanningen om in deze ongeziene omstandigheden de materiële, logistieke en personele behoeften in de zorginstellingen op een gecoördineerde manier te beantwoorden. Maar de noden zijn groot en vele ondernemingen en particulieren willen ook hulp bieden.

In functie van de noden zal het Fonds de verzamelde middelen op 2 manieren uitgeven:

  • Voor specifieke dringende financiële noden op korte termijn, kunnen de middelen, in overleg met de overheid en de betrokken sectoren, verdeeld worden over de betrokken zorginstellingen (ziekenhuizen of andere) of worden besteed aan initiatieven die een hele sector ondersteunen.
  • Voor initiatieven op middellange termijn zal de Koning Boudewijnstichting in overleg met de betrokken sectoren een of meer projectoproepen lanceren. De projecten zullen bijdragen aan het verzekeren van duurzame zorg na de crisis en zullen worden geëvalueerd door een pluralistische, multidisciplinaire jury van experts.

70% van de verzamelde middelen zal ter beschikking gesteld worden van ziekenhuizen, 30% van andere residentiële zorginstellingen (ouderenzorgsector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking, …).
Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “200670: Fonds voor Solidaire Zorg” of de gestructureerde mededeling ***020/0670/00086***.
Opbrengsten van acties, die geen recht geven op fiscale vrijstelling, komen niet in aanmerking.