Koning Boudewijnstichting ondersteunt initiatieven die woonzorgcentra helpen

Tijdens de gezondheidscrisis die we nu meemaken stellen de woonzorgcentra alles in het werk om hun bewoners de nodige steun en zorg te bieden. Zij zetten zich in om zo flexibel mogelijk het hoofd te bieden aan ongeziene werkomstandigheden en aan nieuwe richtlijnen in verband met de COVID-19-crisis. Het Fonds Dokter Daniël De Coninck, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd, helpt hen door initiatieven te steunen die de directies en het personeel van de woonzorgcentra over het hele land een helpende hand bieden.

Al sinds enkele weken werken directies en medewerkers van woonzorgcentra zich uit de naad om in de gegeven, uitzonderlijke omstandigheden zo goed mogelijk te blijven zorgen voor hun bewoners. Ze doen er alles aan om beschermingsmateriaal te pakken te krijgen, leggen veel verbeelding aan de dag om de residenten contact te helpen houden met hun naasten, ondersteunen hun teams opdat die zich kunnen blijven inzetten… Ook na de noodtoestand zullen zij het op de lange termijn moeten volhouden, om de kwaliteit van de zorg te blijven verzekeren en erover te waken dat onze woonzorgcentra plekken blijven waar het aangenaam leven en werken is.
Het is in die context dat het Fonds Dokter Daniël De Coninck financiële middelen ter beschikking stelt van organisaties die onze woonzorgcentra helpen om een concreet antwoord te bieden op de vele uitdagingen waarmee zij door de COVID-19-crisis worden geconfronteerd. Het kan gaan om initiatieven die het management tijdens de crisis ondersteunen, of die mee instaan voor het welzijn van het personeel, de kwaliteit van de zorg, de communicatie met de families en de zorgverleners, het implementeren van medische en ethische richtlijnen die met de crisis samenhangen…

De oproep richt zich niet rechtstreeks tot de woonzorgcentra, maar tot erkende en ervaren niet-commerciële organisaties die een helpende hand bieden in de woonzorgcentra in België. Ook het vormen van partnerschappen wordt aangemoedigd. De betrokken organisaties kunnen tot 4 mei 2020 een project indienen. De ondersteuning gaat van 10.000 tot 50.000 euro.

Meer informatie en het kandidaatsdossier vindt u op www.kbs-frb.be