Koning Boudewijnstichting financiert projecten voor meer preventie en sociale contacten in zorgsector

Het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijnstichting lanceert zijn eerste initiatieven ter ondersteuning van ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen. Een eerste projectoproep is gericht op het behouden, faciliteren en hervatten van sociale contacten voor bewoners, en een tweede op het delen van kennis en expertise over preventie en controle van infecties. Het Fonds voor Solidaire Zorg blijft openstaan voor giften.

Eind maart, toen duidelijk werd met welke kracht het coronavirus zich steeds ingrijpender manifesteerde, richtte de Koning Boudewijnstichting op vraag van vele schenkers en ondernemingen het Fonds voor Solidaire Zorg op. Dit Fonds verzamelt middelen om ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen te steunen tijdens de volgende maanden. Nu de eerste piek van de coronacrisis voorbij lijkt te zijn, moeten deze instellingen zich voorbereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving. Dat vergt ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken voor het zorgpersoneel en aan het samenleven in de instellingen.

Het Fonds lanceert nu zijn eerste twee projectoproepen.

De eerste oproep wil het Fonds ertoe bijdragen dat sociale contacten zoveel mogelijk kunnen worden hervat, met patiënten in ziekenhuizen en met bewoners van residentiële zorginstellingen voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Tijdens de COVID19-crisis werden patiënten in ziekenhuizen plots afgesneden van contact met hun naasten en hun omgeving. Idem voor bewoners van andere zorginstellingen. Voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren zijn de sociale banden nochtans van vitaal belang. Er is behoefte aan oplossingen om die sociale contacten te garanderen, zo humaan mogelijk en met respect voor de veiligheidsregels inzake gezondheid en hygiëne. Projecten om dit uit te werken, kunnen komen van ziekenhuizen of residentiële instellingen zelf, of van ervaren organisaties die hen bijstaan.

De focus van de tweede oproep is het delen van kennis en expertise in en tussen residentiële zorginstellingen inzake de preventie en controle van infecties. Het gaat meer specifiek om instellingen voor ouderen, voor mensen met psychische problemen of een beperking, en instellingen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

De steun zal gaan naar ervaren organisaties en hospitalen die de instellingen bijstaan bij het implementeren en opvolgen van maatregelen en goede praktijken voor preventie en infectiecontrole. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten inzake informatiedeling, opleiding en wijzigingen in de interne organisatie.

Een dossier indienen verloopt via de website van de Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be; de uiterste datum daarvoor is 22 juni. Per oproep zal een pluralistische en onafhankelijke jury de ingediende dossiers beoordelen.

Het Fonds staat open voor giften van individuele schenkers en organisaties. Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “200670 : Fonds voor Solidaire Zorg” of de gestructureerde mededeling 020/0670/00086. Ook een online gift is mogelijk.

Al steun verdeeld aan 1.100 actoren in België tijdens Covid-crisis
Van bij het begin van de COVID-19-crisis kwamen veel organisaties in actie om de meest kwetsbare mensen bij te staan. De Koning Boudewijnstichting besliste meteen om die solidariteit te ondersteunen, en maakte financiële middelen vrij om hen te helpen aan de dringendste noden tegemoet te komen.

In België werd zo steun verdeeld naar ongeveer 1.100 actoren op het terrein, samen goed voor bijna 15 miljoen euro – waarvan zowat 10 miljoen vanuit het eigen vermogen van de Stichting. 5 miljoen daarvan ging naar 500 organisaties die mensen in armoede bijstaan, en 3 miljoen naar ruim 300 eerstelijnsorganisaties in welzijn en gezondheidszorg – elk van hen ontving een forfaitair bedrag van 5.000 of 10.000 euro. Met deze steun konden dringende behoeften worden opgevangen: voedselhulp, beschermingsmateriaal en desinfecterende middelen, technologie om werken en communiceren op afstand mogelijk te maken… Daarnaast werd bijna 900.000 euro aan steun gegeven aan 30 organisaties die de woonzorgcentra bijstaan om de uitdagingen door COVID-19 het hoofd te bieden.

Versterking voor de woonzorgcentra: 30 organisaties bieden helpende hand, met steun van Koning Boudewijnstichting

De piek van besmettingen is ook in de woonzorgcentra voorbij, maar het virus is niet weg. Veel inspanningen om een kwalitatieve zorg te geven, in veilige omstandigheden, en tegelijk ook een aangenaam huis te blijven om te wonen en te werken, moeten nog lang worden volgehouden. 30 organisaties krijgen steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck om woonzorgcentra hierbij een helpende hand te bieden, met onder meer psychosociale dienstverlening, kennisuitwisseling, crisismanagement en vorming. In totaal trekt het Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, hier 885.000 euro voor uit.