Kom op verhaal: aanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers in WZC

De coronacrisis heeft veel gevraagd van de medewerkers en vrijwilligers in de woonzorgcentra. Dankzij de Koning Boudewijnstichting kan je nu de experten van Kwadraet inschakelen voor het coachen van de medewerkers en vrijwilligers in jouw woonzorgcentrum .

Medewerkers en vrijwilligers krijgen de kans om even op verhaal te komen. Woonzorgcentra kunnen voordelig intekenen op dit interessante aanbod.

Waarom?

  • Omdat stoppen voor hen geen optie is. Ze blijven zich onophoudelijk inzetten voor de ouderen in de samenleving.
  • Omdat sommige woonzorgcentra deze extra ondersteuning goed kunnen gebruiken, complementair aan de bestaande teambegeleiding of individuele therapie.
  • Omdat Kwadraet met haar laagdrempelige aanpak elke groep en elk team een kans biedt om via eenvoudige oefeningen op adem te komen en terug wat draagkracht te vinden,
  • Zodat ze genoeg energie hebben om te blijven doen waar ze goed in zijn.

Kwadraet

Kwadraet is een deelwerking van de Lodewijk de Raet Stichting in Gent. Deze instelling voor volwasseneducatie heeft 75 jaar ervaring in het faciliteren van leren en het versterken van groepen.
We zijn door de Koning Boudewijnstichting erkend als één van de initiatieven die de woonzorgcentra bijstaan n.a.v. de coronacrisis.

Praktisch

Kwadraet begeleidt groepen van 8 tot maximum 16 personen. Een sessie duurt maximum 3 uur. De basisprijs voor een sessie bedraagt 150 euro. Er is een kostenbijdrage van 40 euro voor intake, communicatie en nazorg. Dit is exclusief vervoerskost. Er hoeft geen btw betaald te worden. De normale kostprijs is meer dan 50 % verlaagd .

Heb je interesse gekregen? Contacteer Marjan via marjan@kwadraet.be of GSM 0486 681 645.