Kiezen is winnen - Intensieve Opleiding ‘Rechtvaardige keuzes en prioriteiten in de gezondheidszorg’

Voor wie zich grondig wil verdiepen in de thematiek van waardegedreven keuzes in de zorg biedt de vierdaagse intensieve opleiding Justice and Priority Setting in Health Care een ideale onderdompeling. De centrale vraag in deze opleiding is: “Hoe kunnen we het principe van rechtvaardigheid en gelijkheid handhaven en tegelijk goede kwaliteit van zorg blijven waarborgen in een economisch duurzaam model?” Zowel theoretische kaders als invalshoeken uit de dagelijkse ethische praktijk op micro-, meso- en macro-niveau komen aan bod. Hiermee wordt de thematiek van het boek ‘Kiezen is Winnen. Een kompas voor keuzes in de zorg’ (Acco 2017) op een grondige manier verder uitgediept.

De benadering is interdisciplinair met de deelname van een internationaal gezelschap van artsen, verpleegkundigen, juristen, ethici, filosofen, economen, theologen, sociologen, adviseurs, beleidsmakers en directies in de zorg. De intensive course is ingericht voor geïnteresseerden uit diverse domeinen en nadrukkelijk ook voor medewerkers, managers en bestuurders van zorgvoorzieningen. Er is ruimte voor diepgravende discussie en debat. De voertaal is het Engels. Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Deze opleiding Justice and Priority Setting in Health Care vindt plaats van 20-23 maart 2018 in het Park Inn Hotel in Leuven.

Sprekers zijn: Greg Bognar (Stockholm University), Ruud Ter Meulen (University of Bristol), Irina Cleemput (KCE), Paul Schotsmans (KU Leuven), Jean-Philippe Cobbaut (Université Catholique de Lille), Erik Schokkaert (KU Leuven), Thomas Nys (Universiteit Amsterdam), Antoon Vandevelde (KU Leuven), Bart Engelen (Universiteit Tilburg), Gerrit Rauws (Koning Boudewijnstichting), Marc Dooms (UZ Leuven), Jeroen Luyten (KU Leuven & LSE) & Yvonne Denier (KU Leuven & Zorgnet-Icuro).

Voor meer informatie, surf naar: www.cbmer.be en klik bij ‘Events’ op ‘Intensive Course: Justice and Priority Setting in Health Care’