KCE-studie over verpleegkundige personeelsnormen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een studie uit over de verpleegkundige omkadering in de acute ziekenhuizen

Doel van de bevraging

Deze bevraging wil de evolutie nagaan van de inzet van verpleegkundigen, hun welzijn en hun mening over de kwaliteit van de patiëntenzorg in het voorbije decennium. Daarvoor zal dezelfde vragenlijst worden gebruikt als die van de RN4CAST-bevraging uit 2009 (Registered Nurse Forecasting). Dankzij die laatste studie werd de aandacht gevestigd op de belangrijke rol van verpleegkundigen bij het leveren van kwaliteitsvolle zorg. Een adequatere inzet van voldoende en goed opgeleide verpleegkundigen en een hogere kwaliteit van de werkomgeving verbeteren immers de patiënten ervaringen en verminderen het aantal ziekenhuisoverlijdens. Verschillende overheden en gezaghebbende nationale en internationale organisaties gingen ondertussen met die studieresultaten aan de slag. In sommige landen leidde dit tot beleidsvisies en wetgevende initiatieven voor een adequate inzet van verpleegkundigen. Tien jaar na de RN4CAST-studie worden de cijfers ervan nog steeds geciteerd, hoewel die waarschijnlijk de huidige situatie niet meer correct weergeven. Daarom organiseert het KCE begin 2019 deze bevraging opnieuw.

Samenwerking met LIGB

Het KCE werkt daarvoor samen met de onderzoeksequipe van prof. dr. Walter Sermeus en dr. Luk Bruyneel (Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid, KU Leuven), die dat deel van de studie zal coördineren.

Wat houdt een deelname voor de ziekenhuizen in?

Bij ziekenhuizen die wensen deel te nemen, zal begin 2019 een bevraging worden uitgevoerd op de afdelingen inwendige geneeskunde en algemene heelkunde. Naargelang de grootte van het ziekenhuis zullen 4 (<500 bedden) of 6 (>500 bedden) afdelingen op een gerandomiseerde wijze worden geselecteerd. Via een online vragenlijst zullen alle verpleegkundigen van de geïncludeerde verpleegafdelingen worden bevraagd over diverse aspecten van hun werkomgeving (werkrelaties, jobtevredenheid, perceptie kwaliteit van zorg en werkbelasting). De tijdsinvestering voor deelname aan de studie is voor het ziekenhuis en de verpleegkundigen beperkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Voordelen van deelname

Het onderzoeksteam verbindt er zich toe om elk deelnemend ziekenhuis feedback te geven, en het mee te delen hoe het zich positioneert ten overstaan van de andere deelnemende ziekenhuizen in België. Bij de publicatie van de studieresultaten zal de anonimiteit van de deelnemende ziekenhuizen en die van de verpleegkundigen worden verzekerd. Alle deelnemende ziekenhuizen worden vermeld in het rapport dat op de KCE-website wordt gepubliceerd.