KCE doet oproep tot studievoorstellen voor zijn werkprogrammma

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bereidt zijn werkprogramma voor 2021 voor. Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan vanaf 18 mei 2020 studieonderwerpen voorstellen: burgers, zorgverleners, organisaties, instellingen, beleidsmakers…

De voorstellen kunnen ingediend worden door middel van een online formulier dat beschikbaar is op de KCE website via deze link.  Dit formulier moet uiterlijk op 15 juli 2020 bij het KCE ingediend worden.
De toelatings- en selectiecriteria kunnen worden geraadpleegd op de KCE website via deze link. 
Voor het ontwikkelen, updaten of implementeren van richtlijnen voor de eerstelijnszorg, doet het EBP- netwerk, waarin het KCE actief is, eveneens een oproep tot het indienen van projecten voor 2021. Deze oproep loopt eveneens van 18 mei tot en met 15 juni 2020. De te gebruiken formulieren zijn beschikbaar op de website van Ebpracticenet via deze link.  
 
Ook KCE Trials lanceerde een oproep tot het indienen van voorstellen voor klinische studies. Informatie hierover, o.a. over de inclusie-en exclusiecriteria en de selectievoorwaarden, vindt u via deze link op de KCE-website. De voorstellen dienen vóór 15 september 2020 om 13.00 uur te worden ingediend.