Jan Yperman Ziekenhuis behaalt 2de JCI-kwaliteitslabel

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft voor de tweede keer het JCI accreditatielabel behaald. Het is voor het eerst dat dat in een Belgisch ziekenhuis gebeurt volgens de internationale kwaliteitsnormen uit de zesde editie.

De accreditoren wilden deze keer nagaan nagaan of het ziekenhuis in het dagelijks werk ook bezig is met de verdere fouten en wat het doet om ervoor te zorgen dat die fouten niet meer worden gemaakt. Wat hebben ze gedaan op het vlak van valpreventie? Worden de patiënten goed geïnformeerd over de kostprijs van een ingreep en hun verblijf? Kunnen ze aantonen dat we sinds geruime tijd parameters aan bed registreren en waar is dat in het dossier terug te vinden? Staan de vervaldata op alle flesjes ontsmettingsmiddel of -zeep? Weten alle medewerkers wat ze moeten doen bij brand en kennen ze de vijf jaardoelstellingen van het Jan Yperman Ziekenhuis?

Tijdens de auditweek van 25 tot en met 30 september 2017 kregen verschillende diensten bezoek van de auditoren en werden ook ziekenhuismedewerkers en artsen bevraagd. De auditoren keken na of de normen toegepast worden op de werkvloer. Centraal stonden de zes patiëntveiligheidsdoelen.

De meerwaarde van dit accreditatielabel is dat iedereen streeft naar een gemeenschappelijk doel. Iedereen respecteert dezelfde normen en standaarden en stimuleert elkaar om dit toe te passen. Dit kan enkel maar de kwaliteit en patiëntveiligheid bevorderen. Het JYZ past ook een verbetercultuur toe door het incidentmeldingssysteem. Aan de hand van incidenten die gemeld worden, wordt een analyse gemaakt en kan er uit geleerd worden. Er worden ook regelmatig interne audits georganiseerd door het kwaliteitsteam.

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren