Ondertekening Leerstoel Public Mental Health Monitor
29/06/2022
Zorgbeleid Geestelijke gezondheidszorg

Interuniversitaire leerstoel Public Mental Health Monitor van start

Onlangs werd de officiële aftrap gegeven van de driejarige interuniversitaire Zorgnet-Icuro-Leerstoel Public Mental Health Monitor onder leiding van Prof. Ronny Bruffaerts (KU Leuven) en copromotoren Mark Leys (VUB), Gwendolyn Portzky (UGent) en Kris Van den Broeck (UAntwerpen).  

In dit driejarig project wordt een wetenschappelijk onderbouwde monitor ontwikkeld die op het niveau van de Vlaamse algemene bevolking en op het niveau van de netwerken geestelijke gezondheid een dynamische peiling geeft van:

  1. De psychische gezondheid in Vlaanderen (zorgnoden maar ook positieve psychologische gesteldheid);
  2. Het gebruik van zorg om psychische redenen en psychische stoornissen
  3. De kwaliteit-van-leven;
  4. Het gezondheidseconomisch perspectief van behandeling en preventie.

Het monitoringsysteem zal worden opgeleverd als een ‘dashboard’ op populatie- en regioniveau en voorzien in een 6-maandelijkse datacollectie en –feedback voor een periode van 3 jaar. Specifieke meerwaarde van de monitor zit in het up-to-date inschatten van de epidemiologische ankerpunten van public health (met, unmet en overmet need en minimal adequate treatment) op het niveau van Vlaanderen en de werkingsgebieden van de netwerken. In elk netwerk zullen de partners  een up-to-date overzicht hebben op de prevalentie van klachten en stoornissen en de nood aan en de toegang tot zorg. Het betekent dat deze data actief kunnen worden gebruikt om de zorg concreet te gaan sturen. De monitor wil de afstemming van het zorgaanbod op de regionale noden ondersteunen.

Margot Cloet: “Zorgnet-Icuro is ervan overtuigd dat we als koepel met deze samenwerking tussen vier universiteiten een sterke maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren. Uit het samenbrengen van de leden-voorzieningen met de complementaire academische expertises willen we een krachtig en duurzaam monitoringinstrument realiseren als basis voor het beleid.”

In Zorgwijzer 104 lees je een uitgebreid artikel over de Leerstoel Public Mental Health Monitor met titularis Ronny Bruffaerts en co-promotoren Mark Leys, Gwendolyn Portzky en Kris Van den Broeck.

Lees het artikel