Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) op zoek naar kandidaat-werkgevers

Om de hoge nood aan verpleegkundigen en zorgkundigen in de zorgsector het hoofd te bieden, is het IFG steeds op zoek naar projecten om mensen in deze sector in te schakelen. Het project #kiesvoordezorg kadert binnen dit streven.

Het IFG kreeg de voorbije jaren heel wat vragen van werknemers buiten de sector van het PC 330 over hoe zij zich kunnen omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige. Tot op heden bestond er voor deze mensen geen alternatieve mogelijkheid daarvoor. Dankzij een nieuw budget vanuit de Federale overheid kan het IFG nu op deze vraag een antwoord formuleren.

Geef werknemers van buiten het PC 330 de kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige.

Middels dit project krijgen werknemers uit andere sectoren dan het PC 330, die een tweede carrière in een zorgberoep willen starten, de kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige.

Het project start voor kandidaat-werknemers pas begin december op. Momenteel is het IFG dus louter op zoek naar kandidaat-werkgevers.

Meer info over #kiesvoordezorg

Download de engagementsverklaring