Interactie met huisdieren versterkt welzijn van mensen met dementie: steun voor 10 projecten

Contact met honden of andere huisdieren heeft vaak een zeer positief effect op het welzijn van personen met dementie. Het maakt hen rustiger en alerter. Ze lachen meer en zoeken meer contact. Om de inzet van de honden en andere dieren - die daarvoor worden getraind - te ondersteunen, selecteerde de Koning Boudewijnstichting via een projectoproep tien projecten die een financieel duwtje krijgen van 2.500 tot 5.000 euro, samen goed voor ruim 40.400 euro.

De KBS selecteerde vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige projecten (waarvan twee in Brussel). In Vlaanderen vielen o.a. het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum en CGG Prisma Blankenberge in de prijzen. 

Er zijn zowel projecten van woonzorgcentra of psychiatrische centra voor residenten, als initiatieven die zich richten op mensen met (jong)dementie die nog thuis wonen. Het gaat van huisbezoeken met een speciaal opgeleide therapiehond waardoor emoties worden losgemaakt, over het inrichten van een knuffelboerderij, tot de opleiding van verzorgenden in hondengedragstherapie voordat de hond permanent in het zorghuis kan wonen. Essentieel en centraal is de positieve interactie: een bepalend selectiecriterium van de projectoproep was dat het gaat om initiatieven die focussen op de sociale, verbale en sensoriële interactie tussen mens en dier om het cognitief en psycho-emotioneel welzijn te bevorderen.

Op de website van de KBS vind je de volledige lijst van geselecteerde projecten met hun contactgegevens.