Inspire Healthcare Event 2019

Op 6 december 2019 brengt In4care mensen uit de ziekenhuiswereld, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg en sector voor mensen met een beperking samen om er in dialoog te gaan over zorginnovatie. Ook Zorgnet-Icuro is prominent aanwezig op het innovatie-event en zal er een inspiratiepodium bemannen met als onderwerp: “Hospital of the Future”.

Het is een open deur intrappen als je zegt dat de ziekenhuiswereld in beweging is. Denk maar aan de wet op de ziekenhuisnetwerken die federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block intussen door het parlement heeft gesluisd. Het ziekenhuis van de toekomst wordt een netwerkorganisatie die in een permanente wisselwerking zal staan met zowel de eerste lijn als met het supergespecialiseerde zorgaanbod.

Om de netwerken verder vorm te geven, participeren alle samenwerkingsinitiatieven van algemene ziekenhuizen nu in een oefening tot het opstellen van een zorgstrategisch plan voor het totale aanbod van zorg in hun regio. Hiervoor worden contacten gelegd met alle gezondheids- en welzijnsactoren in de regio: geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerste lijn, welzijn. Die oefening zal de basis vormen voor een verder engagement van de algemene ziekenhuizen naar het uitbouwen van de toekomstvisie op de organisatie van de zorg in de toekomst zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Een heel belangrijk aandachtspunt in het concept van het “Hospital of the Future” is de interconnectiviteit tussen de verschillende zorgactoren onderling én met de patiënt. De behoefte aan gegevensuitwisseling is enorm groot. Meer digitalisering, mogelijkheden van informatie-uitwisseling, artificiële intelligentie zijn daarom cruciaal.

Wil je meer weten over het functioneren van (het gericht samenbrengen van een bepaalde expertise over specifieke pathologieën) of de samenvoeging van ondersteunende diensten in een facilitair platform? Dan ben je op het inspiratiepodium van Zorgnet-Icuro aan het goede adres.

Plaats van afspraak: Congrescentrum Ter Elst in Antwerpen.
Voor leden van Zorgnet-Icuro is de toegangsprijs gereduceerd tot 100 €.
Meer info vind je op: www.inspire-healthcare.eu