dementievriendelijk ziekenhuis
28/05/2024
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor de lancering van hun inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’. Het is hun doel om de zorg voor personen met dementie en hun naasten in ziekenhuizen te optimaliseren. In deze inspiratiegids staat een omschrijving van wat een dementievriendelijk ziekenhuis is en hoe men hieraan vorm kan geven. De persoonsgerichte visie uit het Referentiekader dementie - zowat de wegwijzer voor goede zorg en ondersteuning bij dementie - kan zeker ook in de ziekenhuiscontext uitgerold worden. De inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’ is een waardevolle bron van informatie die een duurzaam partnerschap tussen mantelzorger(s) en professional(s) bevordert.

De inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’ is een inspiratiebron voor ziekenhuizen om hen te ondersteunen in hun zorg aan mensen met dementie van alle leeftijden, met alle vormen van dementie, met een gepland of ongepland contact met het ziekenhuis. Het is voor patiënten die er voor het eerst komen of er al vaker kwamen, voor wie mobiel of moeilijker te been is. 

Een ziekenhuisopname is voor veel mensen met dementie een beangstigende of zelfs traumatische gebeurtenis. Voor een ziekenhuismedewerker is het op dat moment bijzonder moeilijk om het gedrag van mensen met dementie zonder hulp van de mantelzorgers te lezen en hierop in te spelen. Een ‘klassieke’ ziekenhuisomgeving is onvoldoende afgestemd op wat mensen met dementie nodig hebben. Het is een snelle, drukke en zeer taakgeoriënteerde setting. Die staat ver af van de geborgenheid, vertrouwdheid en oriëntatie die mensen met dementie verkiezen.

Persoonsgericht 

Mensen met dementie willen een persoonsgerichte benadering. Als we vertrekken vanuit de beleving van de persoon met dementie en zijn mantelzorgers en als we onze zorg, benadering en inrichting in het ziekenhuis hieraan aanpassen, kunnen we heel wat nadelige effecten vermijden. De mens achter de aandoening zien, staat steeds centraal bij elke stap richting een dementievriendelijk ziekenhuis.

Veel Vlaamse ziekenhuizen, zoals het AZ Maria Middelares in Gent dat een mantelzorgbadge ontwikkelde, werkten de afgelopen jaren hard aan persoonsgerichte dementiezorg. En met succes. Er gaat een golf van inspirerende initiatieven door Vlaanderen. Om ziekenhuizen te helpen in hun transitie en om goede praktijken te verspreiden, brengen Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen nu twee gratis brochures uit. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen koppelde de wetenschappelijke literatuur aan de ervaring van vele Vlaamse ziekenhuizen en creëerde een inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’, geschreven voor die doelgroep. Alzheimer Liga Vlaanderen vertaalde de inspiratiegids naar een bruikbare, inspirerende brochure voor mantelzorgers en mensen met dementie.
 

Twee brochures

De inspiratiegids ‘dementievriendelijk ziekenhuis’ vind je vanaf 28/05 op de website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. www.dementie.be

Bij de Alzheimer Liga Vlaanderen vind je een brochure over dit thema voor de mantelzorgers van patiënten met dementie. Zo zijn zij geïnformeerd over wat een dementievriendelijk ziekenhuis is en welke rol zij hierin mogen of kunnen opnemen. www.alzheimerliga.be