Innovatieve arbeidsorganisatie voor woonzorgcentra: gratis verkenningsrondes

Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden, wat een goede zaak is. Veel voorzieningen hebben een goed uitgebouwd kwaliteitsbeleid, werken met een beleidsplan, houden indicatoren bij, hebben een goed HR-beleid,... De valkuil van deze professionalisering is dat de organisatie het doel op zich wordt. Het afwerken van takenlijsten en uitvoeren van procedures staat 'goede zorg' soms in de weg. Veel zorgmedewerkers worstelen hiermee. Ze voelen zich als het ware 'zorgrobotten' in plaats van zorgverleners. Ook de bewoner lijdt hieronder. Wanneer de zorg procedureel wordt, komt de individuele behoefte van de bewoner vaker dan gewenst op de achtergrond.

Begeleiding door Workitects

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineert Workitects een nieuw innovatieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. Er wordt gestreefd naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken. Tot juni 2021 introduceren we de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO) bij zo'n twintigtal woonzorgcentra. We passen de theorie ook concreet toe in een verandertraject waarvoor we samenwerken met 10 adviseurs uit het Workitects-netwerk.

Doel

In essentie werkt men via innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) aan: 

 • een samenhangende en onderscheidende visie;
 • een groepering van de kernprocessen tot een logisch samenhangend geheel van taken;
 • een visie op leiderschap die vertrekt van gedeeld leiderschap;
 • een samenwerking op teamniveau waarbij men beschikt over een warme band met de bewoners, waar alle taken en bevoegdheden voor het verlenen van goede zorg uitgevoerd worden in één team van collega's;
 • een goed evenwicht tussen regelmogelijkheden en taakeisen;
 • systemen die het zorgproces ondersteunen.

IAO heeft de ambitie om een integrale aanpak uit te werken. Dit gebeurt ook telkens op een zeer participatieve manier.

Op niveau van de bewoner

 • de zorgrelatie staat opnieuw centraal en wordt gewaardeerd door de bewoner;
 • de bewoner heeft opnieuw een aandachtspersoon;
 • men biedt zorg op maat;
 • er is opnieuw aandacht voor het wonen en leven van de bewoner (en niet enkel het fysiek zorgaspect).

Op niveau van de medewerker

 • leermogelijkheden binnen het werk nemen toe;
 • werkdrukrisico's worden verminderd;
 • emotionele belasting is door een goede samenwerking in en tussen de teams op een aanvaardbaar niveau;
 • de zorgmedewerker kan opnieuw fier zijn op het werk dat hij doet.

Op niveau van de organisatie

 • een betere kwaliteit van dienstverlening;
 • teams zijn eigenaar van de werkorganisatie waardoor de kwaliteit verbetert;
 • minder verloop en absenteïsme.

Meer weten over de integrale IAO-aanpak bij woonzorgcentra? Ontdek hier de inspiratienota.