Ingrid Lieten directeur van de werkgeverskoepel voor de social profit

Ingrid Lieten wordt de nieuwe directeur van Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social profit. Dat heeft de raad van bestuur van Verso op 20 februari beslist. Ze start op 11 maart.

Verso verenigt 15 federaties uit het brede werkveld van de social profit. Ze vertegenwoordigt de social profit onder andere voor de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social profit en op de werkgeversbanken van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Verso zetelt ook in de raad van bestuur van de VDAB.

Tim Vannieuwenhuyse, voorzitter Verso: "Ik geloof dat de dynamiek van onze sectoren in combinatie met de visie en competenties van Ingrid Lieten tot een sterke krachtenbundeling zal leiden. Ik kijk er naar uit om met een sterke vrouw als Ingrid Lieten te kunnen samenwerken."

Ingrid Lieten: "De social profit is een stevige groeimotor voor de Vlaamse economie, versterkt de sociale cohesie en bouwt aan een inclusieve samenleving. Uitdagingen zijn zeker een kwalitatieve en effectieve dienstverlening blijven aanbieden met de focus op de gebruiker, maar ook de juiste medewerkers blijven aantrekken en motiveren. Ook de ambitie om een partner voor innovatie te zijn en met al de ondernemingen een rol op te nemen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen spreken mij aan. Ik ga hier met veel enthousiasme mijn schouders onder zetten.”

Social profit

De social profit is economisch een belangrijke sector. Samen zorgen bijna 16.000 private en publieke vestigingen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 arbeidsplaatsen (18% van de Vlaamse tewerkstelling).

In haar memorandum voor de Vlaamse verkiezingen roept Verso de volgende Vlaamse regering op om te blijven investeren in kwalitatieve dienstverlening in de social profit. Het aantrekken van voldoende gemotiveerde medewerkers om de vele vacatures in te vullen en het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in de social profit zullen tijdens de volgende legislatuur de speerpunten van het beleid in de social profit moeten zijn. Het memorandum zelf kan u terugvinden op: http://www.verso-net.be/content/socialprofitwerkgevers-vragen-zuurstof-v....

Leden Verso

Verso verenigt 15 organisaties uit alle sectoren van de social profit:

 • Christelijke Mutualiteit
 • De Neutrale Ziekenfondsen
 • Groep Maatwerk
 • Liberale Mutualiteit
 • Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Rode-Kruis Vlaanderen
 • Socialistische Mutualiteiten
 • Sociare
 • Solidariteit voor het Gezin
 • SOM de federatie van sociale ondernemingen
 • Sovervlag
 • Vlaams Welzijnsverbond
 • Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
 • Zorggezind
 • Zorgnet-Icuro