telefoon in handen
12/08/2022
Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Infolijn voor apenpokken

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits versterkt de informatievertrekking en sensibilisering rond het apenpokkenvirus. Voortaan kan iedereen bij de infolijn 1700 terecht voor vragen of algemene informatie over de apenpokken. Sensoa en het Agentschap Zorg en Gezondheid nemen bijkomende initiatieven voor het sensibiliseren van de doelgroep. 

De voorbije maanden zijn er diverse initiatieven genomen om informatie te verstrekken over het apenpokkenvirus. Burgers, huisartsen en organisaties krijgen regelmatig de meest actuele informatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid, over de ziekte, over vaccinatie, over staalafnames enz. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde stelt gedetailleerde en actuele informatie ter beschikking en geeft antwoorden op veel gestelde vragen. Sensoa zorgt voor sensibilisering in de gemeenschap van homo en biseksuele mannen met wisselende seksuele contacten, de groep waarbij het virus vooral wordt vastgesteld.  

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits heeft in nauw overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sensoa beslist om de bestaande communicatie- en sensibiliseringsacties te versterken: 

 • 1700 hulplijn 
  De 1700 infolijn wordt ingeschakeld voor algemene informatie over de epidemie of vragen over preventieve maatregelen, testen en vaccinatie. Van daaruit zal er ook doorverwezen worden naar huisartsen of andere nuttige organisaties.  Burgers kunnen bij de infolijn terecht tijdens weekdagen van 9 tot 19u. 
   
 • Gerichte sensibiliseringsacties  
  Door Sensoa en het Agentschap Zorg en Gezondheid
   
 • Contacttracing
  Via het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt ook de contacttracing verdergezet. Besmette personen en hun hoog-risicocontacten worden gecontacteerd. Om de verspreiding van de ziekte te vermijden is het belangrijk dat personen die een seksueel/nauw contact hadden met een persoon met apenpokken tijdig verwittigd worden. Zo kunnen deze personen waakzaam zijn voor het ontwikkelen van symptomen en maatregelen nemen om zichzelf en hun omgeving te beschermen. Zorg en Gezondheid neemt telefonisch contact op met de personen die positief zijn getest op apenpokken. Tijdens het telefoongesprek worden de geldende richtlijnen uitgelegd en worden de contacten in kaart gebracht. Die worden op hun beurt gecontacteerd. 
  Besmette personen die liever niet via de telefoon hun contacten meegeven, kunnen dit ook anoniem via partneralert.be doen. 

   
 • Alle informatie over het apenpokkenvirus in Vlaanderen is terug te vinden op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/apenpokken-monkeypox