Impact afschakelplan op de zorg

PERSBERICHT. Deze winter gaat mogelijk het licht uit. Ook zorgvoorzieningen  worden daarbij niet gespaard. De ziekenhuizen worden ontzien, maar liefst 3 op de 10 voorzieningen uit de ouderenzorg zitten in het afschakelplan vervat. Om en bij de 24 000 kwetsbare ouderen zullen worden getroffen: ongeveer 17.000 van hen zijn zwaar zorgbehoevend (bedlegerig, rolstoelafhankelijk, dement…). Voor hen kan  het afschakelen van de elektriciteit verregaande gevolgen hebben. Alle hulp zal nodig zijn.

Een paar uren zonder stroom zitten is voor niemand een pretje: de verwarming doet het niet, koken is onmogelijk, er is geen verlichting... Voor sommige mensen betekent een afschakeling van de elektriciteit echter veel meer dan een tijdelijk ongemak. Voor (zwaar) zorgafhankelijke ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven, zijn de gevolgen verregaand.

Om een mogelijke afschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, bezorgde Zorgnet Vlaanderen aan alle woonzorgcentra een bundel met concrete aanbevelingen, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden. Deze aanbevelingen zijn ook van toepassing voor de PVT’s (psychiatrische verzorgingstehuizen) en de initiatieven beschut wonen.Net zoals een brandoefening verdient ook een “afschakeloefening” aanbeveling: die kan de pijnpunten in de organisatie tijdig tot uiting brengen. Wij lijstten alvast een aantal belangrijke aandachtspunten bij afschakeling op.

 

1)      De communicatiemogelijkheden zijn beperkt. Vaste lijnen werken niet meer, ook het GSM-netwerk zal onder de afschakeling lijden. Elk woonzorgcentrum moet dus nagaan hoe het met de buitenwereld kan communiceren in geval van nood, en duidelijke afspraken maken met de lokale hulpdiensten en de lokale huisartsenkring. De beloproepen voor hulp vanuit de kamer aan de verpleging zullen evenmin mogelijk zijn.

=> Regelmatige rondgang en controles op de kamer kunnen tijdig problemen detecteren. Hiervoor dient de noodverlichting wel voldoende te werken en vooraf gecheckt te worden.

=> Eventueel kan men bewoners samenbrengen voor een speciale ‘avondactiviteit’. Dat maakt het voor het personeel gemakkelijker om er zeker van te zijn dat niemand op zijn kamer in de problemen raakt.

2)      De liften doen het niet meer. Bedlegerige ouderen of ouderen met zware mobiliteitsproblemen die dringend naar het ziekenhuis moeten, raken bijvoorbeeld niet zo maar uit het woonzorgcentrum wanneer de lift het laat afweten.

=> Is het mogelijk in dringende gevallen gebruik te maken van een evacuatiedraagstoel via de trap?

=> Duidelijke afspraken met de leverancier, de gemeente en brandweer moeten een aantal zaken duidelijk maken: is een manuele bediening van de lift mogelijk, wat gebeurt er bij plotse stroomuitval (blijft de lift hangen, zakt ze tot een bepaald niveau..)?

3)      De verwarming werkt niet meer. Aangezien het waarschijnlijk is dat de afschakeling zal gebeuren op koude dagen, zal de temperatuur in het woonzorgcentrum snel dalen. Ouderen zijn hiervoor bijzonder gevoelig.

=> Overweeg de bewoners die avond tijdig naar bed te brengen en voorzie extra (dons)dekens.

4)      De veiligheid komt in het gedrang. De deuren van beveiligde afdelingen (bv. bij personen met ernstige vormen van dementie) zullen automatisch opengaan en open blijven.

=> Extra permanentie en bescherming moeten vermijden dat ouderen gaan dwalen. Hierbij kan het woonzorgcentrum een oproep richten aan familie en vrijwilligers om, naast de inzet van bijkomende medewerkers, mee in te staan voor extra permanentie om de bewoners nabij te zijn.

 

Vraag is ook hoe lang de impact van de afschakeling zich zal laten voelen. Zullen alle apparaten bij de heraanschakeling normaal opstarten (bv. verwarmingsinstallaties) of zal interventie van de leveranciers nodig zijn?

Het is duidelijk dat hoe goed voorbereid de zorgvoorzieningen ook zijn, de afschakeling een ernstige invloed heeft op hun hele functioneren en een aantal zaken nog niet 100% duidelijk zijn. Zorgnet Vlaanderen vraagt dan ook dat wie kan, ingaat op eventuele vragen van directie en personeel om een handje toe te steken (bv. bij de maaltijdbedeling, het geruststellen van ouderen, etc.). De 24.000 mogelijk getroffen bewoners én de medewerkers zullen al onze hulp kunnen gebruiken!

Bekijk de to do lijst voor voorzieningen