IMC Volksgezondheid: systeem opzetten om snel info over niet-gebruikte vaccins te delen met regio's

De uitrol van de Covid-19 vaccinatiestrategie is grondig besproken op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 13 januari. Bovendien werden nog een aantal verbeteringen aangebracht op basis van de meest recente informatie. 

Er wordt onder meer een systeem opgezet waarbij zeer snel informatie over niet-gebruikte vaccins kan worden meegedeeld aan de regionale overheden, zodat deze onmiddellijk voor andere groepen kunnen gebruikt worden. Hierbij werd afgesproken dat, na de vaccinatie van de bewoners en het personeel in woonzorgcentra, de zorgprofessionals die een verhoogd risico lopen op Covid-19 besmetting als eersten zullen gevaccineerd worden. Het gaat in de eerste plaats over artsen en zorgpersoneel op intensieve zorgen, spoedgevallen en de zogenaamde Covid-afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie en longziekten). Ook de stagiairs worden in deze groep opgenomen. Hierdoor krijgen deze groepen sneller dan voorzien de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Het personeel in de ziekenhuishubs zal gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNtech vaccin. Het personeel in de andere acute ziekenhuizen zal gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNtech of het Moderna vaccin.

Daarnaast stelt de IMC vast dat het aantal testen opnieuw toeneemt. Door méér te testen is er sneller betere informatie over de risico’s en kunnen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen.