IMC Volksgezondheid: Eerste fase Covid-19 vaccinatie kan worden versneld

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid kwam op 6 januari opnieuw samen. De strategie voor de Covid-19 vaccinatie in de eerste fase 1A kan worden versneld en volledig uitgerold. Dit betekent dat in de woonzorgcentra de bewoners en een deel van de personeelsleden, die dit wensen, tegen einde januari hun eerste inenting zullen gekregen hebben. Aan de basis van deze versnelling ligt het feit dat Pfizer op 5 januari de planning van de leveringen van Covid-19 vaccins tot einde maart aan ons land bevestigd.

De Taskforce van het Commissariaat en de regio’s zullen nu verder hun voorbereidingen afronden voor de vaccinatie van de volgende groepen, zoals het ziekenhuispersoneel en het zorg- en hulpverleningspersoneel in de eerstelijn. Er wordt zo snel als mogelijk een blauwdruk van de meer grootschalige vaccinatiecentra, bedoeld voor de 65-plussers en risicopersonen in de volgende fase, afgewerkt en de betrokken partners en besturen worden hierover verder geïnformeerd. 

De vaccinatiestrategie en de prioritering van de doelgroepen veranderen niet.  

De IMC heeft ook kennis genomen van de meest recente epidemiologische gegevens en enkele vaststellingen in het testing- en tracingbeleid. Tussen 19 december 2020 en 4 januari 2021 zijn 160.000 reizigers met een ingevuld Passenger Locator Form teruggekeerd uit een rode zone. Voor deze personen geldt een quarantaine van minstens 7 dagen met een test op dag 7, en vanaf 2 januari een test op dag 1 en dag 7. De epidemiologische situatie in België is beter dan in vele van de ons omringende landen. De IMC herhaalt daarom dat buitenlandse reizen ten stelligste worden afgeraden.