Ik blijf wie ik was - Tien jaar samen werken aan een dementievriendelijke samenleving

De Koning Boudewijnstichting publiceerde zopas het impactrapport Ik blijf wie ik was - Tien jaar werken aan een dementievriendelijke samenleving. Daarin focust de organisatie op de sleutelboodschappen en op de diverse projecten en initiatieven: waarom werden ze opgezet? Wat behelsden ze? Wie waren stakeholders? Wat was hun impact?

De jongste tien jaar is dementie meer bespreekbaar geworden. "Blijven deelnemen aan de samenleving. Je eigen wensen en voorkeuren uiten. Bewustwording over de frames die we met z’n allen gebruiken. Mee beslissen over het beleid. Je rechten en plichten kennen… Het zijn stuk voor stuk thema’s die een tiental jaar geleden veel minder prominent op de agenda stonden als het ging over mensen met dementie. Allemaal hebben ze te maken met hun levenskwaliteit en die van hun naasten. Ze laten iets zien over de levenskwaliteit van onze samenleving zelf."

Het werk van de Koning Boudewijnstichting staat niet op zich. Het is een tandwiel in een groot raderwerk, een beweging waar velen aan meewerken en bij betrokken zijn: experts en onderzoekers, de vele initiatiefnemers van projecten, betrokken organisaties en verenigingen, juryleden van projectoproepen, beleidsmakers en hun administraties. En natuurlijk in de allereerste plaats de mensen met dementie zelf en hun naasten.

Dementie is een uitdaging voor de hele samenleving, de problematiek overstijgt de zorgsector. 

Ten slotte kijk de Koning Boudewijnstichting ook naar de toekomst. Voor dit rapport voerden ze gesprekken met 25 experts in België: wat zijn de grote uitdagingen als het over ‘levenskwaliteit en dementie’ gaat? Welke rol kunnen de Koning Boudewijnstichting, andere Europese stichtingen en andere actoren (blijven) opnemen? Het thema zal 'levenskwaliteit en dementie' zal hoog op de maatschappelijke agenda blijven staan. "Deze uitdaging is volgens mij even belangrijk als het klimaat", zoals neuroloog Adrian Ivanoiu zei.

Je kan het boek doorbladen, downloaden of bestellen op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren