Hulpverlening in Vlaanderen voor jonge kinderen en hun gezin in acute precaire opvoedingssituaties

Het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind & Gezin organiseren in samenwerking met Zorgnet-Icuro op 3 en 9 oktober twee infomomenten voor de algemene ziekenhuizen over ‘Hulpverlening in Vlaanderen voor jonge kinderen en hun gezin in acute precaire opvoedingssituaties’.  

Die jeugdhulp omhelst het hele aanbod gaande van lichte vormen van opvoedingsondersteuning, thuisbegeleiding, opvang van ouder en kind samen tot de meer ingrijpende vormen van jeugdhulp zoals plaatsing van een kind in een pleegezin of een residentiële setting. 

In het recente uitbreidingsbeleid jeugdhulp van minister Vandeurzen wordt een concrete verbinding ontwikkeld tussen jeugdhulp en algemene ziekenhuizen m.b.t. situaties van verregaande verontrusting van zeer jonge kinderen (0- tot 3-jarigen) die niet (langer) in hun gezin kunnen verblijven, en die bijgevolg, omwille van hun kwetsbaarheid, nood hebben aan een onmiddellijk inzetbaar verblijfsaanbod zoals pleegzorg of residentiële zorg. 

Algemene ziekenhuizen kunnen baat hebben bij het ontwikkelen van goede samenwerking met de verschillende actoren in de jeugdhulp. 

Tijdens het toelichtingsmoment zullen we als introductie het hele continuüm van jeugdhulp voor de hele jonge kinderen en hun gezinnen schetsen en mogelijke aanknopingspunten voor samenwerking aangeven. Verder willen we specifiek langer stil staan bij het uitbreidingsbeleid voor uithuisplaatsing voor jonge kinderen en welke mogelijkheden dat meebrengt voor de ziekenhuizen. 

Het doelpubliek voor dit infomoment zijn diensthoofden, stafmedewerkers, leidinggevenden van de diensten materniteit, pediatrie en sociale dienst.

Er zijn twee infomomenten: 

  • woensdag 3 oktober, 13u30 tot 16u30, VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent. Schrijf je hier in voor Gent.
  • donderdag 9 oktober, 13u30 tot 16u30, VAC Leuven, Diestsepoort 6, Leuven. Schrijf je hier in voor Leuven

Lees hier het interview in Zorgwijzer 77 over de zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen.