Vaccin
29/09/2021
Personeel en Organisatie Kwaliteit Zorgbeleid Covid-19 Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Hoge vaccinatiegraad bij het personeel in Vlaamse zorgvoorzieningen

Zowel het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) als het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) publiceren vandaag cijfers over de vaccinatiegraad van het personeel in de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra. Daaruit blijkt een bijzonder hoge vaccinatiegraad, vooral in Vlaanderen.
 
Het KCE koppelde de gegevens van de RSZ (werkgevers) aan die van VaccinNet via het eHealth-platform. Deze KCE-meting geeft informatie over de vaccinatiegraad in alle Belgische zorginstellingen (met meer dan 20 werknemers) met verdere detailinformatie per type instelling, provincie en leeftijdsgroep (zonder identificatie van de specifieke voorziening). In het KCE-rapport wordt de vaccinatiegraad per gepseudonimiseerde zorginstelling nagegaan, voor alle beroepscategorieën samen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepscategorieën (bv. tussen zorg- en niet-zorgpersoneel). Bovendien is de analyse beperkt tot de medewerkers in loondienst, en includeren de cijfers niet de vaccinatiegraad van de zelfstandige zorgverstrekkers.
 
De belangrijkste resultaten uit de KCE-studie:

  • Vaccinatiegraad bij de medewerkers in de ziekenhuizen: 90,6% voor België, 96,5% voor Vlaanderen, 83,9% voor Wallonië en 84,6% voor Brussel.
  • Vaccinatiegraad bij de medewerkers in de woonzorgcentra: 86,9% voor België, 93,8% voor Vlaanderen, 78,5% voor Wallonië en 66,9% voor Brussel.
  • In Vlaanderen haalt 76,1% van de ziekenhuizen en 47,5% van de woonzorgcentra een vaccinatiegraad hoger of gelijk aan 95%.
  • Globaal neemt de vaccinatiegraad toe met de leeftijd. Medewerkers binnen de jongste leeftijdscategorieën (18-34 en 35-44 jaar) vertegenwoordigen twee derde van het niet-gevaccineerde personeel.
  • In alle deelstaten is de vaccinatiegraad in de ziekenhuizen hoger dan die van de woonzorgcentra en die van de algemene bevolking van dezelfde leeftijd. In Vlaanderen is dat ook het geval voor het personeel van de woonzorgcentra.

Daarnaast publiceert ook het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) op www.zorgkwaliteit.be cijfergegevens over de vaccinatiegraad van medewerkers in de Vlaamse zorgvoorzieningen. Zij vroegen hierover gegevens op bij de individuele zorgvoorzieningen (geanonimiseerd via het rijksregisternummer en VaccinNet). De resultaten zijn uitgesplitst per deelnemende zorgvoorziening. De voorzieningen zelf ontvangen een rapport voor hun voorziening met de resultaten per functiegroep.

Lees het volledige persbericht van het VIKZ met alle resultaten hier.
 
De gepubliceerde cijfers over de vaccinatiegraden in de zorgvoorzieningen zijn bemoedigend. Zorgnet-Icuro blijft evenwel pleiten voor een verplichting van de vaccinatie van alle medewerkers in de zorg, en dit voor alle regio’s. Margot Cloet: “Medewerkers in de zorg dienen verantwoordelijkheid op te nemen om hun kwetsbare patiënten en cliënten zo veilig mogelijke zorg te geven. Vaccinatie hoort daarbij. De maatregel werd trouwens ondertussen ingevoerd in de meeste ons omringende landen. We hopen dat ook in België het wettelijk kader hiervoor kortelings klaar zal zijn.”