zorgpersoneel
07/07/2020
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg

Historische investering van federale overheid in zorgpersoneel

De sociale partners bereikten overeenstemming over een nieuw sociaal akkoord voor de medewerkers in de federale zorgsectoren. De overheid trekt 600 miljoen extra uit voor een substantiële en structurele verhoging van de lonen en een verbetering van de werkomstandigheden. Dat is bijzonder goed nieuws en komt tegemoet aan de roep die tijdens de crisis luid weerklonk om het personeel in de zorg meer waardering te geven. Het is nu aan Vlaanderen om dezelfde inspanning te leveren voor de medewerkers die werken in de zorgsectoren die onder Vlaamse bevoegdheid vallen.

Sinds begin juni onderhandelden de werkgevers, vakbonden en overheid over een nieuw sociaal akkoord voor de ca. 125.000 werknemers in de federale zorgsectoren (algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de thuisverpleging). De coronacrisis zette een aantal al langer gekende pijnpunten van de zorgsector immers op scherp: de nood aan meer handen aan het bed en betere loons- en arbeidsvoorwaarden.

Op 18 juni had de Kamer al de ruim 400 miljoen van het Zorgpersoneelsfonds voor 2020 bestendigd. Die middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor de aanwerving van extra medewerkers en de vorming van het personeel. Nu komt daar nog eens 600 miljoen extra bovenop. 500 miljoen daarvan gaan integraal naar een betere verloning. Concreet zal hiermee in 2021-2022 het IF-IC-baremasysteem volledig uitgerold kunnen worden. In 2018 was daarmee al een begin gemaakt, maar tot nu toe ontbraken de middelen voor een volledige implementatie. Daarin komt nu verandering. De overige 100 miljoen zullen worden besteed aan maatregelen die de werkomstandigheden verbeteren.

IF-IC is een functieclassificatiesysteem voor zorgmedewerkers met bijhorende loonbarema’s waarover de sociale partners een aantal jaren geleden een akkoord bereikten. Het is een verloning met meer aandacht voor functies en competenties dan diploma’s. In dit loonmodel verdienen vooral de medewerkers in de eerste jaren van hun loopbaan aanzienlijk meer. Dat komt de attractiviteit van de zorgberoepen ten goede. Alle huidige medewerkers hebben de vrije keuze om al dan niet in te stappen in het nieuwe baremasysteem. De volledige uitrol van IF-IC betekent voor het personeel in de ziekenhuizen een stijging van ca. 6% van de totale huidige loonmassa. Het IF-IC systeem kan bovendien ook inspelen op evoluties op de arbeidsmarkt met tussentijdse aanpassingen aan de verloning.

De sociale partners sloten ook een loopbaanpact met maatregelen die de algemene arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Zo zullen de uurroosters vroeger bekendgemaakt worden, komt er garantie op drie aaneensluitende weken vakantie en volgen er nog een aantal aanpassingen aan het arbeidsrecht die de combinatie werk-privé verbeteren.

Margot Cloet: “Zorgnet-Icuro is bijzonder blij dat de lessons learned uit de coronacrisis bij de federale overheid niet op een koude steen vielen. Dat de overheid in één keer een dergelijk bedrag voor het zorgpersoneel uittrekt is ongezien. Het is bijzonder fijn dat de medewerkers uit de ziekenhuizen met dit nieuws aan hun broodnodige vakantie kunnen beginnen”.

Maar wat in Vlaanderen? De hierboven opgesomde maatregelen zijn immers alleen van toepassing op het zorgpersoneel dat onder federale bevoegdheid valt. In de Vlaamse sectoren, waaronder de woonzorgcentra, werken nog eens bijna 130.000 medewerkers. Daarvoor starten de sociale onderhandelingen op woensdag 8 juli. Zij hebben evengoed recht op meer waardering. We hopen dan ook van harte dat Vlaanderen een even grote inspanning zal doen. Zoniet zal er een ontoelaatbare discriminatie ontstaan tussen de verschillende zorgsectoren.