Het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze behaalt het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel.

Met dit internationaal label toont het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid.

Om tot deze beoordeling te komen hebben 7 externe auditoren van dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni het ziekenhuis grondig doorgelicht. Van artsen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, onderhoudspersoneel, keukenpersoneel, administratief personeel tot de stafmedewerkers, leden van het directiecomité, leden van de raad van bestuur en zelfs de patiënten en huisartsen: iedereen werd bevraagd over de werking van het ziekenhuis.

Er werden in het totaal 1248 normen getoetst en er werd voldaan aan 99% van de gouden normen!

Daarnaast werd voor 95% voldaan aan de platina normen en voor 87% aan de diamanten normen. terwijl bij een eerste accreditatie alleen op de gouden normen een minimale score van 81% moet behaald worden. Dit geeft een globale eindscore van 96%.

“Het doet ons bijzonder deugd dat de voorzitter van het auditteam ons een pluim heeft gegeven voor de zorg die wij verlenen. Het auditteam was er van onder de indruk hoe de positieve kracht van onze kleinschaligheid tot uiting komt in een menselijke zorg voor al onze patiënten met bijzondere aandacht voor de ethische aspecten” zegt Frank Lippens, algemeen directeur.

Jan Huylebroek, kwaliteitscoördinator vult aan: “Het behalen van dit accreditatielabel was voor ons ziekenhuis geen doel, maar een middel om er voor te zorgen dat elke medewerker doordrongen wordt van het kwaliteitsdenken en open staat voor de verbeteringsprocessen die daarmee gepaard gaan. De voldoening is groot na het vele werk dat iedereen heeft verricht”.