De wetgever voorziet dat verpleegkundigen en artsen verpleegkundige technieken aan mantelzorgers mogen aanleren en hieromtrent een attest uitschrijven mits aan een aantal voorwaarden wordt voldoen

Het NVKVV werkt het verpleegkundig attest voor de mantelzorger uit

Mantelzorgers die een verpleegkundige handeling uitvoeren, is sinds de Gezondheidswet van 2014 niet langer een illegale handeling. De wetgever voorziet dat verpleegkundigen en artsen verpleegkundige technieken aan mantelzorgers mogen aanleren en hieromtrent een attest uitschrijven mits aan een aantal voorwaarden wordt voldoen. De mantelzorger dient iemand te zijn uit de omgeving van de patiënt en wordt niet vergoed. Verder moet het attest de naam van de patiënt, de naam van de mantelzorger en de naam van de arts/verpleegkundige vermelden, evenals de specifieke verpleegkundige handeling(en), de duurtijd en de noodzaak aan zorg. Verder dient de mantelzorger een uitgeschreven procedure te ontvangen.

De Juridische Adviesgroep van het NVKVV heeft al die voorwaarden samengebracht en werkte daartoe een attest (met bijhorende brochure) uit. Daarin vind je meer informatie omtrent de wettelijke basis van het attest, een stappenplan voor het uitschrijven van een attest en getuigenissen van verpleegkundigen vanuit hun werkterrein of specialisatie. De brochure geeft ook duidelijkheid omtrent de voorwaarden en de aansprakelijkheid.

De digitale versie van het attest en de bijkomende informatie, kan u terugvinden op de website van het NVKVV (onder titel 4). Bijkomende vragen kunt u richten naar Heidi Vanheusden, stafmedewerker van het NVKVV (h.vanheusden@nvkvv.be).