"Het is niet verboden om als arts 'sorry' te zeggen tegen een patiënt"

Maar liefst tien procent van de opgenomen patiënten raakt betrokken bij een patiëntveiligheidsincident, zo blijkt uit internationaal onderzoek. In het beste geval merkt de patiënt daar niets van, maar in sommige gevallen heeft het zware gevolgen. In ons land zijn er enkele duizenden incidenten met schade per jaar. Omdat er geen nationaal kader was rond open disclosure, sloegen het Vlaams Patiëntenplatform en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid de handen in elkaar om een raamwerk op te stellen. Daarin worden antwoorden gegeven op vragen waarmee veel artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals worstelen. Welke informatie kan je delen met de patiënt en familie? Mag je je verontschuldigen? Wie betrek je allemaal bij zo’n gesprek?

>> Tom Balthazar, professor Gezondheidsrecht aan de UGent en stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro, laat zijn licht schijnen over Open Disclosure in Zorgwijzer

>> Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt werkt bewust aan een kwaliteitsbeleid, waar ook open disclosure deel van uitmaakt, vertelt medisch directeur dr. Jos Vandekerkhof. Lees hier het artikel