Dialoog
05/05/2022
Kwaliteit Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Het KCE wil patiënten meer betrekken bij zijn onderzoek

Iedereen is betrokken partij bij het onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): mensen met een ziekte of handicap, hun familieleden en verzorgers, maar ook alle gezonde mensen en alle burgers die belastingen betalen om onze gezondheidszorg te financieren. Het onderzoek heeft tot doel de gezondheidszorg te verbeteren.

Bij zijn onderzoek doet het KCE uitgebreid beroep op deskundigen en belanghebbenden om inzicht te krijgen in de verschillende dimensies van de bestudeerde vraagstukken. Patiënten (of hun familieleden) maken hier een natuurlijk deel van uit, aangezien zij een unieke ervaring en kijk op de gezondheidszorg hebben. 

Het betrekken van patiënten bij onderzoek op het gebied van volksgezondheid, organisatie van de zorg, sociaal beleid, enz. is een trend die overal ter wereld kan worden waargenomen. In België was het KCE de eerste federale onderzoeksinstelling die dit deed. Zo worden de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen jaarlijks uitgenodigd om te bespreken bij welke projecten op het onderzoeksprogramma van het KCE patiënten zeker betrokken moeten worden; zij maken ook deel uit van de raad van bestuur.

Vandaag is een volgende stap gezet met de publicatie van twee brochures waarin de mogelijkheden om als partner bij dit onderzoek te worden betrokken, worden toegelicht voor geïnteresseerde patiënten.  

Daarnaast zijn alle werkzaamheden die het KCE sinds 2013 rond het thema patiëntenbetrokkenheid heeft verricht, HIER te vinden.