Het KCE organiseert een enquete over ouderenmishandeling

Verleen jij zorg aan ouderen, beroepshalve of als mantelzorger? Neem dan deel aan de enquête van het KCE over ouderenmishandeling

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voert momenteel een studie uit over ouderenmishandeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem. Uiteindelijk zullen ze aanbevelingen formuleren voor de beleidsmakers, om het lot van mishandelde ouderen te verbeteren. 

Het KCE wil graag via een online enquête, die volledig anoniem is, jouw professionele of persoonlijke ervaringen rond ouderenmishandeling kennen. Voor hen is het immers cruciaal om inbreng te krijgen van mensen die dagelijks met ouderen in contact komen! 

Je kan deelnemen via de volgende link. De deelname vraagt ongeveer 15 tot 30 minuten. 

De enquête wordt afgesloten op 10 april 2019

Het rapport, met de resultaten van de enquête, zal eind 2019 op de website worden gepubliceerd. 

Voor vragen over deze enquête kan je terecht bij kce_enquete[at]kce.fgov.be.