24/08/2018
Financiering

Hervorming van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Op initiatief van minister Maggie De Block trekt de federale overheid 35 miljoen euro extra uit om de sector van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) te ondersteunen en de subsidies voor de ambulancediensten te verhogen. Hiermee wil ze het dringend vervoer van patiënten na een oproep naar het nummer 112 verbeteren. Vanaf dit jaar ontvangen de diensten samen 35 miljoen euro extra. Vanaf 2019 wordt er stapsgewijs ook een nieuw financieringsmodel ingevoerd en wordt de organisatie van de ambulancediensten verder geoptimaliseerd.

Dat nieuwe financieringsmodel moet toelaten om de subsidie voor de ambulancediensten op een meer aangepaste en correcte manier te berekenen. Hierbij zal meer rekening worden gehouden met de organisatie en de beschikbaarheid van het personeel van de ambulancediensten en met de duur en afstand van de ritten, zodat bijvoorbeeld diensten in plattelandsgebieden niet benadeeld worden. Overgangsmaatregelen zijn voorzien.

Zorgnet-Icuro is blij met deze hervormingen die de dienstverlening optimaliseren en ook een beheersing van de kost voor de patiënt bij dringende oproepen met zich meebrengen. Toch is hiermee de hervorming van het patiëntenvervoer nog niet rond. In de nabije toekomst zullen immers ziekenhuisnetwerken worden gevormd. Dat betekent dat patiënten niet meer in elk ziekenhuis voor alles zullen terechtkunnen. Daardoor zal zowel het dringend als het niet-dringend transport van patiënten tussen ziekenhuizen van het netwerk toenemen.  Patiënten zullen het niet-dringend vervoer niet steeds zelfstandig kunnen doen; ziekenvervoer zal nodig zijn. Dat moet vlot toegankelijk zijn, professioneel en veilig verlopen. Het Vlaamse ontwerpdecreet betreffende het “niet-dringend liggend ziekenvervoer” en de hieruit voortvloeiende besluiten leggen kwaliteitseisen vast voor dit soort vervoer.

Zorgnet-Icuro pleit daarom voor een financiering van het dringend én het niet-dringend interhospitaaltransport. Anders dreigt de factuur voor de patiënten en de ziekenhuizen al te hoog op te lopen.  Voor het “niet-dringend” ziekenvervoer is een aangepast kader nodig opdat dit integraal ten laste genomen zou worden door de ziekteverzekering.