Herkansing voor wie niet gevaccineerd is

Stilaan heeft bijna iedereen in Vlaanderen een eerste kans gekregen om zich te laten vaccineren. Nog een paar honderdduizenden jongeren zullen de komende weken hun brief ontvangen met een uitnodiging van hun vaccinatiecentrum. De meeste mensen zij de voorbije weken en maanden al ingegaan op hun uitnodiging en zijn intussen eenmaal of al volledig gevaccineerd. Een paar honderdduizenden mensen zijn echter niet ingegaan op hun eerste uitnodiging voor vaccinatie. Zij krijgen binnenkort een tweede kans.

Wie een eerste uitnodiging geweigerd heeft, krijgt een tweede kans:

  1. Zij kunnen zich vanaf volgende week (woensdag 30/06) opnieuw opgeven als reserve via QVAX, waardoor ze opgeroepen kunnen worden als reserve wanneer een vaccin beschikbaar komt.
  2. Zij zullen ook opnieuw per post een uitnodiging tot vaccinatie krijgen, nadat alle 16+’ers in hun regio een eerste keer zijn uitgenodigd.

Tweede kans via QVAX

Vanaf 30 juni kan iedereen die nog niet gevaccineerd is, zich opnieuw via QVAX aanbieden als reserve.

Niet gevaccineerd en niet geweigerd: aanbieden als reserve

Wie in het verleden zijn vaccin niet geweigerd heeft, maar gewoon niet is ingegaan op zijn uitnodiging, kan zich opgeven als reserve voor een vaccin via QVAX.

Belangrijk voor deze personen is vooral dat zij zich inschrijven op QVAX en in QVAX hun beschikbaarheden nakijken en aanvullen waar nodig. Hoe meer beschikbaarheden ingevuld, hoe meer kans om als reserve te worden opgeroepen.

Weigeraars: weigering intrekken via QVAX

Wie in het verleden zijn vaccin geweigerd heeft, moet zijn weigering intrekken door zijn vaccinatiecode opnieuw te activeren. Dat doe je in QVAX:

  1. Je logt in op qvax.be en maakt een profiel aan als je dat eerder nog niet hebt gedaan (invullen van je persoon- en contactgegevens)
  2. In een volgend scherm zal je een boodschap krijgen dat de vaccinatiecode gedeactiveerd is en dat je die opnieuw kan activeren
  3. Door de te klikken op de knop om de vaccinatiecode opnieuw te activeren, trek je je weigering in en kan je je opnieuw als reserve aanbieden op de reservelijst van je vaccinatiecentrum.

De helpdesk van het vaccinatiecentrum kan (momenteel) de code niet voor iemand heractiveren, wie geweigerd heeft moet dat zelf doen via QVAX. Ook de huisarts kan de code opnieuw activeren.

Niet zeker of je geweigerd hebt of niet? Je kan dat zelf snel zien:

  • door in QVAX je profiel te maken of te openen en te zien of je een vraag krijgt om je code opnieuw te activeren
  • door in myhealthviewer te kijken of de status van je vaccinatiecode op “gedeactiveerd” staat.

Volgorde: 2de kans na de 1ste kans

Mensen die hun eerste uitnodiging tot vaccinatie niet gebruikt hebben of geweigerd hebben, kunnen zich dus opnieuw aanbieden via QVAX om opgeroepen te worden als reserve wanneer er een vaccin beschikbaar komt.   

Zij zullen opgeroepen worden als reserve, wanneer er geen mensen meer op de reservelijst staan die nog geen eerste uitnodiging gekregen hebben. Bijvoorbeeld: een 16- of 18-jarige die nog wacht op zijn uitnodiging en op de reservelijst staat, zal dus opgeroepen worden voor een 45-jarige-persoon op de reservelijst die niet is ingegaan op zijn uitnodiging.

Niet opgeroepen als reserve: tweede uitnodiging volgt

Iedereen die niet is ingegaan op zijn uitnodiging tot vaccinatie, zal nog een tweede keer uitgenodigd worden per post. Tenzij uiteraard ze intussen al als reserve zijn opgeroepen via QVAX en zo gevaccineerd werden.

De tweede uitnodiging per post zal verstuurd worden wanneer alle 16+’ers in de regio een eerste uitnodiging gekregen hebben en zal zoals steeds de volgorde van vaccinatieprioriteit volgen (oudste personen eerst). 

Weigeraars kunnen ook opnieuw uitgenodigd worden per post, op voorwaarde dat ze hun weigering intrekken door via QVAX hun vaccinatiecode opnieuw te activeren.

De tweede uitnodiging per post verloopt vergelijkbaar met de eerste uitnodiging: je ontvangt een brief (en e-mail indien je mailadres gekend is), en een bericht in de e-box via je burgerprofiel. Daarin word je een datum van vaccinatie voorgesteld, die je kan verplaatsen, of een voorstel om zelf een afspraak te maken voor vaccinatie in je vaccinatiecentrum.

Welk vaccintype

Ook bij de tweede uitnodiging tot vaccinatie heb je geen keuze welk vaccin je krijgt: je wordt uitgenodigd voor het vaccin dat dan beschikbaar is.

Dit zal geen AstraZeneca-vaccin meer zijn. Tijdens de zomermaanden worden er geen eerste dosissen van AstraZeneca meer toegediend, alle beschikbare AstraZeneca-vaccins gaan naar tweede dosissen.

Enkel tweede dosis gemist?

Voor wie wegens vakantie- of zomerplannen zijn tweede dosis gemist heeft, volgt er een herkansing op het einde van de zomer. Eind augustus en in september zullen er inhaalvaccinaties georganiseerd worden voor wie enkel zijn tweede dosis nog moet krijgen.