Herbekijk het zorgdebat van Zorgnet-Icuro

In het voorjaar van 2019 organiseerde Zorgnet-Icuro 'Zorg aan Zet', een brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Burgers, zorgverleners en gebruikers dachten na en discussieerden over ons zorgsysteem, waar we naartoe moeten en hoeveel we ervoor over hebben. Een rapport van meer dan 30 pagina’s toonde wat mensen belangrijk vinden, signaleerde problemen en stelde concrete hervormingen voor. Toch was zorg in de verkiezingscampagne nooit een groot thema.

We zijn nu ruim één jaar en één COVID-crisis later. Corona zette de pijnpunten van ons zorgsysteem op scherp. Bevragingen tonen dat mensen wakker liggen van de gezondheidszorg. Is de tijd eindelijk aangebroken om ons zorgsysteem krachtdadig te transformeren? Zullen politici hiervan de eerste beleidsprioriteit maken? Is nu de Zorg aan Zet?

Het zorgdebat #ZorgaanZet gemist?

Herbekijk hier deel 1: het gesprek tussen experten en opiniemakers

Herbekijk hier deel 2: het politiek kopstukkendebat

Op televisie kan je het debat herbekijken op Kanaal Z op volgende momenten:

  • Vrijdag 5 juni: tussen 18u en 20. Achtereenvolgens het gesprek met experten & opiniemakers en het politiek kopstukkendebat.
  • Zaterdag 6 juni: tussen 18u en 19u het gesprek met experten & opiniemakers.
  • Zondag 7 juni: tussen 18u en 19u het politiek kopstukkendebat.
  • Maandag 8 juni: tussen 18u en 20. Achtereenvolgens het gesprek met experten & opiniemakers en en het politiek kopstukkendebat.

Lees hier de beleidsaanbevelingen van Zorgnet-Icuro voor de transformatie van de zorg.