Herbekijk en herbeluister de Participatie Livestreams

Zorgnet-Icuro organiseerde de afgelopen weken 9 livestreams over participatie in de zorg. Het is een leerrijke rit gebleken waarbij participatie in haar meest uiteenlopende vormen aan bod kwam. Naast het openingsdebat, waar een gezamenlijk referentiekader werd neergezet, passeerden deze themasessies de revue:

  1. Hoe zijn we eraan begonnen
  2. Participatiecultuur
  3. Het Tubbemodel
  4. Patiënten- en bewonersraad in dialoog met het beleid
  5. Werken met ervaringsdeskundigen
  6. En wat met de professionals?
  7. Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis
  8. Participatie  voor kwetsbare en oudere patiënten in algemene ziekenhuizen.