Helft van de ziekenhuizen duikt in het rood

PERSBERICHT. De laatste jaren hebben de Vlaamse ziekenhuizen het door opeenvolgende besparingsrondes steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Twee jaar geleden ging een vierde van de ziekenhuizen in het rood, een jaar geleden was dat 1 op de 3. De helft van de ziekenhuizen heeft 2013 nu met een negatief bedrijfsresultaat afgesloten, zo blijkt uit de MAHA-analyse. De 92 algemene ziekenhuizen behalen nog slechts een structureel bedrijfsresultaat van amper 66 miljoen euro op een omzet van 14,2 miljard euro. De ziekenhuizen trekken – nogmaals en steeds luider – aan de alarmbel: alle marges zijn opgesoupeerd.

Dat de ziekenhuizen het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, is al meermaals aangekaart. Niet alleen de dienstverlening, maar ook de kwaliteit van de zorg, staan inmiddels op de helling.

De voornaamste verklaring voor de steeds slechtere resultaten zit in de verdere toename van de kosten, vooral die van het personeel. Ziekenhuizen hebben hierop in het verleden al proactief gereageerd door de groei van hun aantal VTE’s af te remmen. Dat blijkt ook uit de MAHA-cijfers: de stijging van het aantal VTE’s bleef beperkt tot 0,98% in tegenstelling tot de andere jaren. Een negatieve evolutie, zeker als je kijkt naarrecent Europees onderzoek (RN4CAST) waaruit blijkt dat het aantal patiënten per verpleegkundige evenredig is met de kans op mortaliteit.

Een andere verklaring ligt bij de hoge maar noodzakelijke investeringsgraad, vooral bij de publieke ziekenhuizen. Dat gebeurt meer dan voorheen met eigen middelen, zonder inbreng van de overheid.

Daarnaast bleef de groei van de drie grote omzetcomponenten beperkt: er is het budget financiële middelen (+2,4%), de omzet van de honoraria (+2,7% en de farma (+0,9%).

Concreet zien we dat de winsten op de omzetcomponenten dalen en dat de verliezen (toenemende anciënniteit personeel, niet-gefinancierde beroepstitels, etc.) stijgen. Het gaat van kwaad naar erger en het is duidelijk dat het huidige zorg- en financieringsmodel op zijn limieten botst. Alle marges zijn letterlijk op. Ziekenhuizen draaien in het rood  en kunnen geen middelen meer voorzien om later te herinvesteren in de zorg. Zorgnet Vlaanderen vraagt dat de overheid actief meewerkt om de kwaliteit van zorgen ook in de toekomst te vrijwaren. Zelf deden we een constructief voorstel in de publicatie Together we count. Het is nu aan het beleid: geef zorgvoorzieningen de kans en vooral de middelen om te veranderen, en zo de duurzaamheid van onze gezondheidszorg veilig te stellen. (Download de publicatie in het Frans/Nederlands)

Media

Vorige week ging gedelegeerd bestuurder Peter Degadt ook in debat met dr. Marc Moens op Radio 1 naar aanleiding van het nieuwe denkkader voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering dat het KCE presenteerde. Herbeluister het debat. 
Herlees onze visie op het KCE-rapport.

Herbekijk de voornaamste reacties naar aanleiding van dit debat op Twitter.