Heilig Hartziekenhuis Lier krijgt NIAZ kwaliteitslabel

Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier mag zich voortaan de trotse eigenaar noemen van het NIAZ kwaliteitslabel. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) toetst aan de hand van 1200 kwaliteitsnormen, of zorginstellingen de kwaliteit van de zorg zodanig op orde hebben dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau voortbrengen. Het Lierse ziekenhuis behaalde dit label, dat geldig blijft tot 1 april 2023, met een globale score van maar liefst 97%.

Een team van 7 auditoren bezocht begin december 2018 het Heilig-Hartziekenhuis om er alle criteria van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum te toetsen aan de praktijk. Elk criterium heeft een bepaald niveau (goud, platina, diamant). Ze zijn allen gericht op hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en effectief bestuur. Iedereen die een rol speelt in het zorgproces, kon bevraagd worden door een auditor: verpleegkundigen, artsen, het bestuur, de medewerkers van ondersteunende diensten tot de patiënt zelf. Het Heilig-Hartziekenhuis voldoet aan maar liefst 99% van alle gouden criteria!

Onderwerpen die o.a. aan bod komen tijdens een NIAZ audit zijn zowel instellingsbreed als zorgspecifiek: medicatiebeheer, dossiervoering, veilige heelkundetechnieken, verloskundige zorg, oncologische zorg, enz. Deze onderwerpen worden getoetst aan de hand van gesprekken en het inkijken van dossiers, maar ook door het volgen van het hele traject van een patiënt van opname tot vertrek uit het ziekenhuis. De auditoren letten hierbij op de verzorging, het informeren van de patiënt, het respecteren van de rechten van de patiënt en familie, het noteren van alle gegevens in het dossier, …

Het rapport van de jury is ronduit lovend: “het kwaliteitsdenken is doordrongen in de hele organisatie. In het bijzonder de bezorgdheid voor de kwetsbare patiënt heeft indruk gemaakt op de auditoren. Ik wil u dan ook graag feliciteren met dit mooie resultaat” aldus dr. Ellen Joan van Vliet, bestuurder van NIAZ.

“We zijn bijzonder trots op dit resultaat en op onze medewerkers. Dit getuigt van echt teamwork bij alle diensten van het ziekenhuis” vertelt dr. Patrick Smits, hoofdarts en drijvende kracht achter het accreditatietraject. “Niet alleen het behalen van dit label, maar ook de uitzonderlijke score toont aan hoe hoog alle collega’s kwaliteit en patiëntveiligheid in het vaandel dragen. In de drukke tijden voor dit ziekenhuis hebben onze artsen en medewerkers, in de zorg én de zorgondersteuning, dit samen mogelijk gemaakt. We hebben daar dan ook erg veel respect en bewondering voor. Onze patiënten kunnen dus gerust zijn: bij ons zijn ze op de juiste plaats.”

Zorgnet-Icuro wenst het team an het Heilig Hartziekenhuis proficiat met het resultaat!