Groep Wonen met Zorg en Focus-Plus fusioneren tot Exalta

Op 1 januari 2020 fusioneren de woonzorgcentra van Wonen met Zorg (WZC Sint-Jozef vzw, WZC Sint-Vincentius vzw, WZC Morgenster vzw, ECD Paradox) met Focus-Plus vzw, een voorziening uit de sector voor personen met een handicap. De voorzieningen verenigen zich vanaf 2020 onder de naam EXALTA. Doel van deze samenwerking is om in de toekomst verder in te zetten op vraaggestuurd werken en kwaliteit van zorg. Exalta telt zeven wooncentra, verspreid over Oost- en West-Vlaanderen. De organisatie biedt woongelegenheid en zorg aan mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking, een verminderde zelfredzaamheid door leeftijd, ziekte of dementie.

De zorgaanbieders zetten op 27 juni 2019 een eerste stap door de ondertekening van een intentieverklaring. De overlap in het diensten- en serviceaanbod van beide organisaties, maar ook de gedeelde waarden zoals gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie, zorgen voor een goede basis. De fusie maakt beide organisaties toekomstbestendiger en zorgt ervoor dat zij de groeiende zorgvraag de baas kunnen en bredere doelgroepen kunnen bedienen, met behoud van een hoge kwaliteit van zorg. Exalta geeft de regie over zorg en ondersteuning aan de cliënt, wat haar uniek maakt in het Vlaamse landschap. De samenwerking zorgt bovendien voor een groter bereik in de regio en geeft mogelijkheden om de organisaties te laten groeien en te vernieuwen.

Zorgmissie

In de gezamenlijke missie staat de cliënt centraal. De cliënt houdt zoveel mogelijk de regie over het wonen, de zorg en ondersteuning die Exalta levert – of de cliënt nu zelfstandig woont of in een van de wooncentra. Exalta biedt woongelegenheden voor vast of tijdelijk wonen, kortverblijf, dagverzorging en ADL-assistentie en assistentiewoningen. Het innovatieve expertisecentrum voor dementie Paradox maakt hier deel van uit.

Innovatie

Met deze unieke intersectorale fusie kiest Exalta resoluut voor samenwerking over de grenzen van zorgvormen heen. De organisatie zet in op innovatie. Dat is onder meer te merken aan het behaalde PREZO Woonzorg-keurmerk, betaalbare oplossingen voor comfortabel kleinschalig wonen en de vernieuwende projecten gericht op buurtzorg. Die focus levert een betere en efficiëntere zorg, duurzame woonvoorzieningen en sterke banden met andere partners in het zorglandschap op. Ook zoekt Exalta expliciet verbinding met de directe omgeving, zoals scholen, lokale ondernemers, start-ups en maatschappelijke voorzieningen, zodat cliënten fijn kunnen leven en wonen in een vertrouwde omgeving. De fusie biedt de ruimte om deze ambities waar te maken.

Exalta vanaf 2020

Exalta is gespecialiseerd in het bieden van zorg en woongelegenheid aan mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking, verminderde zelfredzaamheid door leeftijd, ziekte of dementie. Zij kunnen zelfstandig wonen of bij Exalta (tijdelijk) hun intrek nemen. De zorgaanbieder telt zeven wooncentra waar in verschillende vormen woon-, leef- en zorgondersteuning geboden wordt. Exalta ondersteunt in totaal zo’n 570 cliënten met 368 medewerkers en talrijke vrijwilligers.