Groene vingers in de zorg

Tijdens het pilootproject 'Groene vingers in de zorg' onderzochten woonzorgcentrum Sint Bernardus en Malpertuus, een organisatie uit de bijzondere jeugdzorg, hoe hun werking klimaatrobuuster en veerkrachtiger kan worden. 

Onder begeleiding van Natuurpunt CVN gingen ze voor vergroening van de buitenruimte, met een focus op een toegankelijke belevingsgerichte, biodiverse tuin. Met Ecolife zetten ze in op een duurzame werking binnen, rond de thema's energie, voeding, afval en mobiliteit. Het project kwam tot stand met de steun van provincie Vlaams-Brabant.